Første #MeToo-møte i bokbransjen

I tillegg til DnFs leder Heidi Marie Kriznik møtte Marta Breen (NFF), Taran Bjørnstad (NBU), Ika Kaminka (NO), Elin Øy (Bokhandlerforeningen) og Kristenn Einarsson (Forleggerforeningen)….

uten_navnvv

I tillegg til DnFs leder Heidi Marie Kriznik møtte Marta Breen (NFF), Taran Bjørnstad (NBU), Ika Kaminka (NO), Elin Øy (Bokhandlerforeningen) og Kristenn Einarsson (Forleggerforeningen).

Møtet kom i stand etter omtale av en rekke eksempler på seksuell trakassering også i litteraturmiljøet.

  • Les mer her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/sterkt-engasjement-om-sextrakassering-i-bokbransjen#.WgHJwmjWyUk

Tidligere har DnFs styre hatt temaet oppe til behandling. 

Bransjeorganisasjonene var samstemte i å ta problemet alvorlig. Det ble besluttet å gjøre ulike ting fordi aktørene er ulikt organisert. NFF, NBU, NO og DnF ser nå på om vi kan utforme et sett retningslinjer som kan gjelde tillitsvalgte i alle de fire organisasjonene. 

Dette er i tråd med konklusjonen på DnFs forrige styremøte, der vi bl.a. ønsker å lage interne retningslinjer for våre tillitsvalgte. Styret ga også økonomisk støtte til to #MeToo-fester som kvinner i DnF ønsker å arrangere (se under). 

Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen gjør hver for seg tilsvarende på sine felt.

DnF, NO, NBU, NFF, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen går sammen om å lage et felles informasjonsnotat, etter samme modell som gjort i filmbransjen.

  • Les mer her: https://filmforbundet.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/ID/90/Filmbransjens-bekjempelse-av-seksuell-trakassering  

På møtet ble det også snakket om viktigheten av å oppfordre alle som har såkalt «mentor»-posisjon om å være sin rolle bevisst.

Gruppen møtes igjen 20. november for å følge opp videre.
 
Forfatterforeningen og de andre organisasjonene ønsker å være en kanal for henvendelser fra alle som føler seg berørt. Vi vil neppe kunne gå inn i de konkrete sakene, men vi vil kunne bistå medlemmene våre og ikke minst kunne peke videre til rette instanser.

#MeToo-fester

Vi minner om at kvinnelige forfattere, redaktører og litterater er velkommen til #MeToo-fester i Oslo og Bergen senere i måneden. 

I Oslo finner festen sted 17. november kl. 19 i Samlagets lokaler.
I Bergen arrangeres festen 18. november kl. 19 i Litteraturhuset. 

Les mer om bakgrunnen for de to festene her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/sterkt-engasjement-om-sextrak…
Samlingene støttes økonomisk av bl.a. Forfatterforeningen. 

– Vi inviterer kvinnelege forfattarar, redaktørar og litteratar til fest! heter det i invitasjonen fra initiativtagerne. – Idéen til denne samkoma, fekk forfattar Olaug Nilssen etter Metoo#-kampanjen og nedslåande historier om seksuell trakassering i litteraturmiljøet. Kva er betre enn å slå tilbake med ein real fest? Vi vil lage ei frisone og ein møtestad, både for dei som har opplevd dette ubehaget i littereraturen og for dei som ikkje har det. Det blir litterært program, musikk, drikke og rikeleg med tid til å mingle. Kom, kom! Og inviter gjerne med andre litteraturfolk de kjenner. Vi gler oss til å sjå dykk! Beste helsing frå Olaug med fleire

* Brit Bildøen kjem til Bergen med boka «Litterær salong» i veska. 
* Ingri Lønnebotn snakkar om boka «Konekunst»
* Eline Lund Fjæren snakkar om å offentleggjere trakasserande meldingar frå Nils Rune Langeland i sosiale medier, og om å stå i mediestormen som fulgte.