Fortsatt fastpris for fagbøker

Regjeringen har besluttet å forlenge fastprisordningen også for fagbøker for profesjonsstudiet og lærebøker for høyere utdanning. Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid…

Hadia Tajik

Regjeringen har besluttet å forlenge fastprisordningen også for fagbøker for profesjonsstudiet og lærebøker for høyere utdanning.

Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker endres i statsråd fredag 7. desember 2012. Når det gjelder fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning gjaldt forskriften til 31. desember 2012. Regjeringen har besluttet at forskriften for disse bøkene skal forlenges for ytterligere to år, det vil si til 31. desember 2014.