Aktuelt

Fosse-stiftinga søkjer prosjektleiar

Vil du vera med på å planleggja det nye internasjonale Jon Fosse-tunet i
Strandebarm og føra vidare Fosse-stiftinga sitt arbeid?

Stillinga er 100% og førebels for eitt år med mogleg forlenging til tre år. Vil du vera med på å planleggja det nye internasjonale Jon Fosse-tunet i Strandebarm og føra vidare Fosse-stiftinga sitt arbeid.

Fosse-stiftinga er ein ideell frittståande organisasjon med føremål å fremja interessa for
scenekunst og litteratur og særleg Jon Fosse sin forfattarskap.


Me søkjer ein lagbyggjer med arbeidslyst og pågangsmot i ein periode kor stiftinga jobbar med spanande og
avgjerande tiltak som legg føringar for framtida. Søkjarens arbeidsoppgaver vil mellom anna vere:


● Organisering av drifta og arrangementer
● Søknadsskriving.
● Organisasjonsutvikling.
● God språk- og IT-kunnskap
● Erfaring frå kulturfeltet


Søkjaren bør helst vera fastbuande i distriktet. Søknadsfrist 1. april 2024
Send søknad med CV til Hallgeir Aase, Postboks 11, 5630 Strandebarm. hallgeir.aase@kvam.kommune.no
Spørsmål om stillinga: Åse Ljones 95214978