Fra sumeriske dikt til ny norsk film

Vi fortsetter utspørringen av biblioteksjefer rundt om i landets folkebiblioteker, denne gang står Ås bibliotek for tur. Ifølge biblioteksjef Marianne Selvik er biblioteket både samfunnets…

marianne1

Vi fortsetter utspørringen av biblioteksjefer rundt om i landets folkebiblioteker, denne gang står Ås bibliotek for tur. Ifølge biblioteksjef Marianne Selvik er biblioteket både samfunnets hukommelse og en møteplass i mer enn én forstand. Derfor ønsker hun seg et større hus.


1. Etter din mening, hva er bibliotekets viktigste funksjon?

Som idé er bibliotekene en viktig del av samfunnets hukommelse, vi skal lagre og organisere materiale uten hensyn av for eksempel politisk eller økonomisk art. Folkebibliotekene har også en spesiell rolle som møteplass og som støttespiller for demokratiet. Det er mer enn store ord: Gjennom biblioteket har alle, uansett økonomisk status, tilgang til både litteratur og digitale medier.


2. Hvorfor vil du være bibliotekar?

Fordi bibliotek er en genial oppfinnelse. Jeg kan ikke forestille meg en verden uten bibliotek, der de eneste bøkene man får tak i er de som for tiden er i salg i bokhandlene. Da blir tidshorisonten temmelig trang. Bibliotekene er skattkamre av kunnskap og opplevelse der vi kan hente påfyll fra mange hundre års virksomhet – alt fra sumeriske dikt til den nyeste norske filmen.


3. Hva er den/de viktigste endringene i biblioteket de siste 20 årene?

At det er flere arenaer å være til stede på. Den nye medie- og kommunikasjonsvirkeligheten gir oss mange muligheter til å nå ut til folk – men
det krever også stadig utvikling av biblioteket og de ansatte.


4. Utlånsstatistikk viser at de bøkene som selger mest i bokhandelen også lånes mest ut på bibliotekene, hvordan kan en klare å formidle en større bredde i bibliotekene? Er det overhodet mulig? Hva må eventuelt til for at en skal få det til?

I Ås bibliotek jobber vi aktivt med dette, blant annet gjennom våre ukentlige "litterære friminutt" der vi ansatte snakker varmt om
bøker som har gjort inntrykk på oss. Der er det sjelden vi henter frem nyhetene og listetoppene, likevel ser vi at det er rift om disse bøkene i etterkant. Vi har også hatt et prosjekt sammen med bokhandlere og lokalaviser for å skape oppmerksomhet rundt den oversatte litteraturen. Dyktige ansatte med kunnskaper og engasjement er det aller viktigste for å klare å formidle bredden i det
biblioteket kan tilby.


5. Hva ønsker en bibliotekar seg av et bibliotek/forfattersamarbeid?

Når leserne kommer for å møte en forfatter, gjør de det fordi det er noe i boken som har fenget dem. Det er fint med forfattere som ser at
leserens medvirkning er viktig, og som klarer å kommunisere med leserne også når de møter dem ansikt til ansikt.


6. Hvis du kan ønske deg en ting til biblioteket ditt (og prislappen på ønsket ikke spilte noen rolle), hva ville det vært?

Da vil jeg gjerne ha et nytt hus å ha biblioteket i! Vi ønsker oss mer plass til ulike typer aktiviteter, særlig for barn og unge.