Framtidas forfattere på debutanttreff

 27.november kom de skjønnlitterære debutantene, framtidas forfattere, til Forfatternes Hus. Det tradisjonsrike debutanttreffet ble arrangert for siste gang i festsalen i Rådhusgata 7 siden vi…

debutanttreff_3

 27.november kom de skjønnlitterære debutantene, framtidas forfattere, til Forfatternes Hus. Det tradisjonsrike debutanttreffet ble arrangert for siste gang i festsalen i Rådhusgata 7 siden vi flytter nå i desember. Men Forfatterforeningens debutanttreff fortsetter.

Forfatterforeningen arrangerer et debuttanttreff hvert år i forkant av de to debutantdagene på Litteraturhuset.  På årets debutanttreff, i regi av Forfatterforeningen,  møtte 20 debutanter opp. De ble ønska velkommen og gratulert, og ble presentert for DnFs sekretariat, og mottok informasjon av en rekke innledere.

Medlem, eller ikke-medlem? Forfatterforeningen gir hjelp og bistand til forfattere uavhengig av medlemskap, understrekte generalsekretær Mette Møller.  Møller snakket blant annet om betydningen av normalkontrakten og det kollektive avtaleverket, om betydningen av å lage avtaler. Videre informerte hun debutantene om at de nå er å regne som selvstendig næringsdrivende, og oppfordra de til å kjøpe ringperm, hullemaskin, og å ta vare på kvitteringer og betale forskuddsskatt.   

debutanttreff_1.jpg

Leder Heidi Marie Kriznik understreka at det er viktig for foreningen å treffe debutantene, og høre de nye stemmene, og at hun håpet å høre stemmene deres etter hvert også som medlemmer av Forfatterforeningen. Kriznik understreket betydningen av forfattersolidariteten, og foreningens arbeid, for å opprettholde et kollektivt avtaleverk, det avtaleverket som gjør at hver enkelt forfatter ikke trenger å forhandle med sitt forlag om kontrakt for hver bok og som betyr at debutanter får nøyaktig samme betingelser som Vigdis Hjorth eller Tom Egeland. Kriznik informerte også om aktuelle saker, og at statsbudsjettet er et viktig dokument i Forfatterforeningens arbeid. I tillegg fortalte hun om Forfatterforeningens internasjonale engasjement, internasjonalt utvalg, Ytringsfrihetsprisen DnF deler ut hvert år, og samarbeidet med Belarussisk forfatterforbund.

Debutantene ble også informert om Norsk Forfattersentrum. Vanligvis er det leder i Forfattersentrum, Ingvild Herzog, som gjør dette, men siden hun måtte melde pass denne gangen, fortalte Kriznik om virkeområdene til formidlingsorganisasjonen Norsk Forfattersentrum, og betydningen av det formidlingsarbeidet de gjør. Debutantene ble oppfordret til å ta seg betalt for det de gjør, sjekke og følge honorarsatsene på Forfattersentrums nettsider, og ikke minst ble de oppfordra til å melde seg inn!

Steinar Opstad, nestleder i Det litterære Råd, ga debutantene innblikk i det krevende og omfattende arbeidet medlemmene i Det litterære Råd gjør. Han fortalte om hvordan de stiller sin tid og lesekompetanse til rådighet, og eget forfatterskap på vent, for å gjøre det viktige arbeidet med medlemssøknader, stipend, og priser – slik som Tarjei Vesaas debutantpris.

debutanttreff_2.jpg

Forfatter Tove Nilsen hadde det ærefulle oppdraget å fortelle om da hun debuterte som forfatter, hun holdt et engasjert, raust, varmt og reflektert innlegg, og hun la vekt på, og oppfordret debutantene til, å holde på den kraften som hadde ført til at de hadde greid å gjennomføre debutboka. Å tro på den kraften. At det var det som var det viktige. Hun snakka også om at det ikke ble lettere å skrive, men at tvilen også hørte med skrivearbeidet.

Så ble det servert, som det også er lang tradisjon for, ost og kjeks og drikke. Og vi som var der fikk gleden av å høre alle de fremmøtte debutantene lese fra debutboka.

Takk for en fin kveld med framtidas forfattere!