Frankfurt-baksmell

Stiftelsen Norla har tapt all egenkapital og er satt på sparebluss. Les saken i sin helhet her: https://klassekampen.no/utgave/2020-06-09/bokmesse-ga-baksmell Med 30 millioner kroner i statlig støtte…

frankfurt_5

Stiftelsen Norla har tapt all egenkapital og er satt på sparebluss.

  • Les saken i sin helhet her: https://klassekampen.no/utgave/2020-06-09/bokmesse-ga-baksmell

Med 30 millioner kroner i statlig støtte og et totalbudsjett på 52 millioner kroner førte Frankfurt-satsingen til stor oppmerksomhet om norsk litteratur og en kraftig økning i utgivelser av norske bøker på det tyske markedet, skriver Klassekampen.

Frankfurt-satsingen endte med 2,5 millioner kroner i underskudd. Direktør Margit Walsø i Norla forklarer at underskuddet i hovedsak skyldes at en av hovedsponsorene trakk seg fra satsingen så tidlig som i april i fjor. 

I tillegg til 1,5 millioner kroner i tapt sponsorinntekt, førte den svake kronekursen og tilsvarende høy eurokurs til en økt kostnad på nesten 1 millioner kroner.

En halv million kroner er blitt dekket inn ved å ta oppsparte midler fra Norlas egenkapital. For å komme i balanse vil Norla også kutte i årets driftsbudsjett, blant annet til reiseaktiviteter og interne prosjekter.

I Norlas budsjettsøknad for 2021 kommer det fram at organisasjonen vil dekke tap av egenkapital ved å budsjettere med et overskudd på 1,5 millioner kroner i 2020, melder KK. 

Walsø understreker at kostnadskuttene ikke vil få konsekvenser for Norlas hovedoppgave, som er å fremme utbredelsen av norsk litteratur i utlandet. Deres tilskuddsordninger for oversettere og forfattere blir heller ikke berørt.

– Vi løser dette med egne tiltak, og trenger derfor ikke å be om ekstra midler til å dekke inn underskuddet, verken fra Kulturdepartementet eller forlagene, sier Walsø.

15. juni vil Norla publisere en fyldig rapport om prosjektet. Kulturdepartementet har også planlagt en ekstern evaluering av den norske satsingen på bokmessa.