Frankfurt-prosjektet nærmest fullfinansiert

Staten er prosjektets største finansielle bidragsyter. Utenriksdepartementet, kulturdepartementet og næringsdepartementet har til sammen avsatt 30 millioner til prosjektet, hvorav 15 millioner over årets statsbudsjett. Prosjektets…

frankfurt_margit_walso_og_juergen_boos

Staten er prosjektets største finansielle bidragsyter. Utenriksdepartementet, kulturdepartementet og næringsdepartementet har til sammen avsatt 30 millioner til prosjektet, hvorav 15 millioner over årets statsbudsjett. Prosjektets totale budsjett er i overkant av 50 millioner kroner. 10 millioner kommer fra private stiftelser, via kommunale midler og andre offentlige instanser og 10 millioner er rent private midler.

– Frankfurt-prosjektet er den største satsingen på norsk kultur internasjonalt, og legger til rette for økt kultureksport. Videre gir prosjektet svært gode muligheter for omdømmebygging og for profilering av Norge og norske næringsinteresser. Norsk næringsliv og andre institusjoner ser mulighetene prosjektet gir, og det gleder meg å se at flere har kommet på banen. Et godt samarbeid mellom det offentlig og private vil gjøre at 2019 blir et år uten sidestykke for norsk kultur i utlandet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Nye hovedsamarbeidspartnere

Prosjektet støttes bredt av norsk bokbransje, stiftelser og andre organisasjoner. Nå har prosjektet fått fire nye hovedsamarbeidspartnere. Det er Thon hotels, Norway Health Tech, Oppland fylkeskommune og Oslo kommune. Disse blir partnere av prosjektet som helhet, og vil dermed kunne benytte gjestelandsprosjektet som en plattform frem mot og i hele 2019. Prosjektleder for Frankfurt-prosjektet, Halldór Guðmundsson, gleder seg over prosjektets nye partnere.

– I Thon hotels, Norway Health Tech, Oppland fylkeskommune og Oslo kommune har satsingen fått hovedsamarbeidspartnere som vil løfte prosjektet. Partnerne gjør at vi – i enda større grad – kan utnytte potensialet Frankfurt-prosjektet bringer, sier Halldór.

House of Norway

Frankfurt-prosjektet begrenser seg ikke til uka i oktober 2019 når bokmessen finner sted. Som gjesteland skal Norge også ha et omfattende litteratur- og kulturprogram. Litteraturprogrammet vil finne sted i hele Tyskland fra og med januar 2019. Kulturprogrammet vil hovedsakelig innebære utstillinger, konserter og scenekunst i Frankfurt by høsten 2019. Et av høydepunktene i kulturprogrammet er utstillingen ved Museum Angewandte Kunst (MAK). Hele museet skal vies vårt lands kunst og kultur i en periode på tre-fire måneder. Utstillingen «House of Norway» kurateres av museumsdirektør Matthias Wagner K.

– House of Norway er en invitasjon til norske kunstnere, designere, arkitekter og andre fagmiljøer til å vise frem Norge og det norske på en overraskende måte for et tysk og internasjonalt publikum. House of Norway skal handle om vår felles fremtid, om samspill mellom mennesker, bærekraft, det grønne skiftet og om hva vi kan lære av Norge, sier Wagner K.

To norske institusjoner som bidrar til å muliggjøre House of Norway er Visit Norway og møbelprodusenten Vestre. De er begge med som partnere i utstillingen. Kulturprogrammet er en stor mulighet for norske aktører som ønsker å bli synlige eller øke tilstedeværelsen i det tyske markedet. Det vil være rundt ti større utstillinger i Frankfurt og omegn høsten 2019. NORLA inviterer flere næringslivsaktører til å bli partner i kulturprogrammet.

Juergen Boos i Norge

Direktøren av bokmessen i Frankfurt, Juergen Boos, besøker i disse dager Norge for å treffe kulturaktører og få bedre innsikt i norsk litteratur og øvrig kultur. Boos har vært flere ganger i Norge i forbindelse med gjestelandsprosjektet. Siste offisielle visitt var under Innspillskonferansen NORLA avholdt i mai 2017. I dagene han er her, skal han blant annet treffe en rekke forfattere og besøke museer.