Fredrik Fasting Torgersen kjemper videre

Forfatterforeningens medlem Fredrik Fasting Torgersen (76) går til sak mot Gjenopptagelseskommisjonen. Han ber Oslo tingrett fastslå at Gjenopptagelseskommisjonens avslag på hans krav om ny rettssak…

Fredrik fasting Torgersen

Forfatterforeningens medlem Fredrik Fasting Torgersen (76) går til sak mot Gjenopptagelseskommisjonen. Han ber Oslo tingrett fastslå at Gjenopptagelseskommisjonens avslag på hans krav om ny rettssak var ulovlig og beordre gjenopptagelse av saken, skriver Aftenposten. Les Aftenpostens artikkel i sin helhet her: http://hurl.no/KBX . Tidligere i år vedtok DnFs årsmøte følgende resolusjon: «En rekke fremtredende forskere ser i dag bevismaterialet som felte Fredrik Fasting Torgersen i 1958 i et helt annet lys enn datidens kunnskap gav grunnlag for. Årsmøtet i Den norske Forfatterforening støtter arbeidet som nedlegges for at forfatteren Fredrik Fasting Torgersen skal få gjenopptatt sin sak. Bevismaterialet må vurderes på nytt ut fra nåtidens sakkyndighet og kompetanse.» I tiden han satt i fengsel og etter løslatelsen har Torgersen utgitt diktsamlinger, romaner og faktabøker. Han debuterte i 1972 med diktsamlingen Særmelding på Gyldendal. Bildet er fra Fasting Torgersens hjemmeside http://hurl.no/TKJ