Fremmer forslag om å åpne stipendkomiteen

Forslaget vil bli fremmet på årsmøtet i mars, skriver Klassekampen i dag.  – Dette gjør vi for å sikre best mulig sammensetning i komiteen, og…

unnamed

Forslaget vil bli fremmet på årsmøtet i mars, skriver Klassekampen i dag. 

– Dette gjør vi for å sikre best mulig sammensetning i komiteen, og for å sikre transparens og tillit til dagens system, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik til KK. 

Dette er ikke noe nytt, påpeker Kriznik. En slik ordning er helt i tråd med hva andre kunstnerorganisasjoner gjør for å øke åpenheten rundt stipendtildelingene.

Når KK skriver at det er snakk om «foreningens midler», ønsker Kriznik å rette opp i dette. Kriznik understreker at det ikke er snakk om Forfatterforeningens stipendmidler, men stipendmidler. Sammen med en lang rekke andre kultur- og kunstnerorganisasjoner forvalter DnF ulike stipendordninger, som bl.a. biblieotekvederlaget. Det litterære Råd har til nå vurdert stipendsøknadene som DnFs stipendkomité, og det er denne komiteen DnF nå foreslår å åpne også for ikke-medlemmer.