Fri tilgang på lydbøker i fripris

«Strømme- og abonnementstjenester for digitale produkter skal omfattes av Bokavtalen § 3.1’s bestemmelse om skaffeplikt og leveringsplikt, forutsatt at rettighetshaver/forfatter har gitt tilsagn til at…

lydbok_2

«Strømme- og abonnementstjenester for digitale produkter skal omfattes av Bokavtalen § 3.1’s bestemmelse om skaffeplikt og leveringsplikt, forutsatt at rettighetshaver/forfatter har gitt tilsagn til at utgivelsen utkommer i den versjonen som etterspørres og at den enkelte leverandør og forhandler er enige om betingelsene. Skaffe- og leveringsplikten gjelder innenfor de bokgrupper tjenesten omfatter. Strømme- og abonnementstjenester for digitale produkter omfattes ikke av Bokavtalens §§ 3.2, 4.1, siste ledd og 4.2.»

Noen forfattere ble for et drøyt år siden tilbudt lydbokavtaler der forfatteren overdro enerett til forlaget (for lydbokutgivelsen) hva gjelder å legge lydboken ut i strømme- eller abonnementstjeneste. Denne eneretten var noe forlaget énsidig la inn i avtalen, altså ikke noe DnF var enige i. Vi forstår Tilleggsprotokollen dithen at et slikt forbehold om enerett vil være i strid med Bokavtalen. De forfatterne som har overdratt enerett som nevnt, både kan og må se bort fra denne. Tilsvarende gjelder forlag som har betinget seg en slik enerett.

Konsekvensen av Tilleggsprotokollen er med andre ord at enhver lydbok som ikke er i fastpris vil kunne tilbys enhver bokhandel eller tjenesteleverandør så fremt «leverandør og forhandler er enige om betingelsene.»