Frigjøringsdagen

I anledning Frigjøringsdagen 1945 byr vi på et PS fra DnFs protokoller, ført i pennen av Georg Brochmann – nestformann i DnF i årene 1938-1945, deler av tiden fungerende formann.

Vår solidaritet går samtidig ut til alle som fortsatt står midt i kampen for frihet!

«På sitt første møte i det befridde Norge besluttet styret å forsyne denne protokollen med et P.S.

Styret fant å måtte avslutte krigstidens møtereferater i denne protokollen. Norge er atter blitt et fritt land, vi begynner på en ny protokoll med ubeskrevne blad!

Kommende tiders granskere må være oppmerksomme på at det i okkupasjonstiden ble holdt fler styremøter enn her referert og at møtereferatene ble bevisst mangelfult ført. Nårsomhelst kunde protokollen bli forlangt innlevert til Stapo eller Gestapo, og da gjaldt det ikke å ha skrevet noe om det som virkelig ble forhandlet».