Frister det å skrive i Roma?

Her er invitasjonen fra den Skandinaviske forening i den evige stad. For mer informasjon og søknadsskjema: https://www.circoloscandinavo.it Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. There…

roma

Her er invitasjonen fra den Skandinaviske forening i den evige stad. For mer informasjon og søknadsskjema:

https://www.circoloscandinavo.it

Circolo Scandinavo offers residencies to Nordic artists. There are 5 studios available in a centrally located 15th-century building in the beautiful area of Trastevere, Rome. Artists from all Nordic countries and all art fields may apply. 

Søknadsfrist: 1. april!