Fritt Ord kjøper Litteraturhus-bygningen

Eiendomsverdien er 160 millioner. Stiftelsen Litteraturhuset ble opprettet av Stiftelsen Fritt Ord i 2006 og feirer i høst 10 årsjubileum.  Med Fritt Ord som eier…

litteraturhuset_i_oslo_wikipedia

Eiendomsverdien er 160 millioner. Stiftelsen Litteraturhuset ble opprettet av Stiftelsen Fritt Ord i 2006 og feirer i høst 10 årsjubileum. 

Med Fritt Ord som eier av bygningen er Litteraturhuset sikret uavhengig, langsiktig og stabil drift, heter det i en melding på Litteraturhusets nettside. Det var Stiftelsen Fritt Ord som tok initiativet til Litteraturhuset og brukte nærmere 100 millioner kroner til å renovere og utstyre huset før åpningen i 2007. Fritt Ord finansierte også de første sju årene, før støtten nå er blitt etablert som et vellykket spleiselag mellom staten, kommunen og Fritt Ord, med bidrag og støtte fra andre stiftelser, givere og sponsorer. 

Fritt Ords initiativ skapte en ny type offentlig arena i Norge. Det har inspirert til å etablere flere norske litteraturhus, og har bidratt til å revitalisere de offentlige bibliotekene som offentlige arenaer. På Litteraturhuset ble det i fjor arrangert nærmere 1 700 forskjellige arrangementer. Stiftelsen Litteraturhuset feirer i år 10-års jubileum som Europas største og best besøkte litteraturhus.

Finansieringen av Litteraturhusets drift vil fortsette som før. Mer enn to tredjedeler av budsjettet dekkes nå av egeninntekter og privat støtte. Den offentlige støtten utgjør 32 prosent, men er avgjørende for Litteraturhusets drift, som er preget av små økonomiske marginer. 

Stiftelsen Fritt Ord har tilbudt Litteraturhuset å videreføre leiekontrakten Litteraturhuset nå har med Entra. Samtidig opprettholder Fritt Ord sin støtte av driften med 3 millioner i året.

– Med sin investering i Wergelandsveien 29 trygger Stiftelsen Fritt Ord Litteraturhusets framtid og mulighet for trygg, langsiktig planlegging og drift, sier daglig leder på Litteraturhuset Andreas Wiese. Vi er svært takknemlige for denne løsningen. Det er det etablerte spleiselaget mellom offentlige og private midler til driften som muliggjør dette kjøpet nå. Litteraturhuset kan selvsagt ikke få en bedre huseier enn Fritt Ord, sier Wiese.

– Entra har eid bygningen frem til nå, men initierte en salgsprosess i vår. For å sikre at Litteraturhuset i Oslo kan fortsette sin virksomhet i Wergelandsveien 29, besluttet Stiftelsen Fritt Ord etter en grundig prosess å kjøpe bygningen fra Entra. Det er en stor, men forsvarlig investering for oss, og den er begrunnet i Fritt Ords formål, sier styreleder Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord. – Wergelandsveien 29 er blitt et uunnværlig hus for alt som finner sted der av aktiviteter, sier Brochmann.