Fritt Ord sikrer drift av «Det flytande litteraturhuset»

Bokbåten Epos har siden 1963 vært et populært kulturtilbud langs småhavner og grender på vestlandskysten. Etter at tilbudet har vært truet av nedleggelse, har Fritt Ord nå sikret videre drift ved å bevilge tre millioner kroner over tre år.

Foto: Anders/Wikipedia

Da det ble klart at Vestland fylke ville legge ned bokbåten Epos i 2020, tok Alver kommune initiativ til et nytt samarbeid mellom kommunene som da ville miste det kjærkomne kulturtilbudet. Høsten 2021 gikk 28 kommuner sammen om å støtte bokbåten, noe som resulterte i at «Det flytande litteraturhuset» gjorde 44 anløp og gjennomførte 88 kulturarrangementer langs vestlandskysten i perioden august–november 2021. For å sikre en forutsigbar videreføring av bokbåten støtter Fritt Ord videre drift og organisering med tre millioner kroner. Tekstallianse har tatt på seg å holde i prosjektet frem mot etablering av en selvstendig driftsorganisasjon for bokbåten.

Kilde: https://frittord.no/nb/aktuelt/fritt-ord-sikrer-drift-av-det-flytande-litteraturhuset

– Med en langsiktig og raus bevilgning fra Fritt Ord ligger det nå til rette for å fortsette med bokbåten som flytende litteraturhus. Dette innebærer en enestående styrking av det litterære kulturtilbudet i distriktene. Bevilgningen fra Fritt Ord gjør at vi nå kan sikte mot at Epos skal være klar til en ny sesong med litterære program, debatter og bøker allerede til høsten, sier prosjektmedarbeider i Tekstallianse, Janne Karin Støylen.

– Med denne tildelingen kan vi nå sikte mot å ansette en daglig leder for «Det flytande litteraturhuset» i en prosjektstilling så raskt som mulig, og i alle fall i løpet av sommeren 2022. Vi opplever stor entusiasme og engasjement for Epos fra mange hold, og gleder oss til å rigge til et bredt samarbeid rundt videreføring av bokbåten, sier daglig leder i Tekstallianse, Inga Moen Danielsen.

– For Stiftelsen Fritt Ord er bibliotek og litteraturhus selve kjernen av formålet vårt. Derfor er det en stor glede å støtte «Det flytande litteraturhuset» på Vestlandet. Bokbåten vil bringe gode litterære program og debatter til steder i landsdelen som ellers ikke har for mange slike tilbud. Dette er svært viktig for den offentlige samtalen, sier styreleder i Fritt Ord, Grete Brochmann.