Aktuelt

Full støtte til norsk boklov fra svenske forfattere

Boken är en unik produkt som inte kan jämföras med någon annan. Den har ett dubbelt värde, är på samma gång en vara på en…

gunnar_ardelius_foto_arild_vagen

Boken är en unik produkt som inte kan jämföras med någon annan. Den har ett dubbelt värde, är på samma gång en vara på en marknad och en kulturbärare. Utan en stark och tydlig kulturpolitik som balanserar litteraturmarknaden blir bokhandlarna, biblioteken, författarna och framförallt läsarna lidande.

Låt oss därför ge en kort inblick från det ”förlovade friprislandet” Sverige där böcker säljs till mycket låga priser och finns tillgängliga på varenda stormarknad och bensinmack. 

Den fria prissättningen har rubbat balansen i det litterära systemet. Vi lever i ett kaos av rabatter. Boklådornas ekonomi är instabil och marginalerna minskar. Den litterära bredden är hotad. Urholkningen av bokens värde gör det svårare för oss författare att försörja oss. Vi saknar dessutom ett normalavtal. 

Den vertikala integrationen, där några få stora förlag har sett till att lägga hela produktionskedjan under sig, gör att frågan om litterär kvalité minskat i betydelse för förlagen i förhållande till konkurrenterna. Marknadsavdelningarna har tagit en starkare position i förhållande till de litterära redaktionerna. De små förlagen har svårt att hävda sig. Det har skett en snabb kantring på den svenska marknaden. Boken säljs ofta som om den vore vilken vara som helst. Detta drabbar givetvis läsarna i hög utsträckning då de inte får tillgång till ett varierat utbud. 

Sveriges författarförbund ser följande fördelar med en norsk boklag:

• Fasta bokpriser bidrar till förekomsten av ett vitt förgrenat nät av boklådor med brett sortiment till genomsnittligt lägre priser och motverkar koncentration i försäljningen och priskonkurrens på ett mindre antal titlar.

• Läsarna gynnas av ett fastprissystem eftersom det leder till att de får ett bredare utbud.

• Den litterära mångfalden kan gynnas. Ett fastprissystem anses leda till att förlag får möjlighet att subventionera smal utgivning med goda inkomster på bästsäljare.

• Fastprissystem har generellt många boklådor och god spridning av dessa även på mindre orter. Internetbokhandeln blomstrar visserligen, men många är ense om att kvalitetslitteraturen oftare behöver marknadsföras fysiskt.

• Boklådornas ekonomi stabiliseras. I ett fastprissystem finns inga skenande rabattsystem som gör att bokhandelns (och därmed författarnas och översättarnas) marginaler minskar. Det förmodas bli bättre ekonomi i bokhandeln också därför att bokköparna inte längre bara har varuhusen och stormarknaderna att gå till.

• Författare och översättare kan gynnas rent avtalsmässigt eftersom det inte kommer att råda någon tvekan om vilken andel som ska redovisas .

• Nyutgivna böcker och deras författare/översättare får en likvärdig chans att prismässigt hävda sig i bokhandeln jämsides med de mer ”populistiska” titlarna. Utan fasta bokpriser antas viktiga men svårsålda titlar successivt försvinna från handeln.