Fullt hus på debutanttreffet

26 debutanter stilte på Forfatterforeningens debutanttreff denne uken. Dermed ble det fullt hus i DnFs lokaler i Ingeniørenes hus.

Etter fjorårets frokostsamling valgte DnF i år å gå tilbake til tradisjonen med ost og kjeks.

DnF-leder Brynjulf Jung Tjønn innledet samlingen med å fortelle om DnF og hva foreningen kan bistå med.

Vigdis Hjorth holdt et engasjerende foredrag om sin debut som forfatter og sitt engasjement for norsk litteraturpolitikk.

Kristin Berget, nestleder i DnFs litterære råd, fortalte om rådet, hvordan det jobber og om stipendordningene.

Avslutningsvis leste debutantene et utdrag fra boka si.