Fylkeskommunale stipender

Troms: Gir kr 100 000 årlig til en kunstner. Tildelingen rullerer mellom ulike kunstuttrykk. NB: I 2012 er det forfattere som kan søke. Frist 15….

pengesekk_3

Troms:

Gir kr 100 000 årlig til en kunstner. Tildelingen rullerer mellom ulike kunstuttrykk.

NB: I 2012 er det forfattere som kan søke. Frist 15. oktober. For kriterier og søknadsskjema:
http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Tilskudd/Arbeidsstipendforkunstnere/tabid/821/Default.aspx

Hordaland:

5 kunstnerstipend årlig, á kr 25 000. Alle kunstnergrupper kan søke.
Frist 1. mai. Kriterier og eget skjema på nettsiden: http://www.hordaland.no/tilskot/Kultur/Kunstnarstipend/

Vest-Agder:

2 arbeidsstipend a kr 100 000
4 kunstnerstipend a kr 40 000 og 1 utvekslingsstipend på kr 50 000.
Alle kunstnergrupper kan søke.  Frist 1. oktober.
For kriterier og søknadsskjema:
http://www.vaf.no/hoved.aspx?m=3475&amid=50699

Nordland:

Ett stipend på kr 25 000. Kontakt Nordnorsk forfatterlag for mer info: post@nordnorskforfatterlag.no

Nord-Trøndelag:

Har stipendordning for unge kunstnere, som også forfattere kan søke.
Kr 200 000 er årlig satt av til ordningen.  Søknadsfrist 15. august.
For kriterier og mer info:
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/kultur/Sider/Kunststipend.aspx

Møre og Romsdal:

Har flere kunstnerstipend som utlyses årlig, samlet sum kr 300 000.
Frist 15. september. For kriterier og søknadsskjema: http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kunstnarstipend

Oppland:

Ett kulturstipend på kr 25 000 årlig.  Alle kunstnergrupper kan søke.  Søknadsfrist 25.06. hvert år.
Se mer på: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Kultur/Stimuleringstiltak-kunstnere/Oppland-fylkeskommunes-kunstnerstipend/

Aust- Agder:

2 kulturstipend årlig, á kr 40 000. Søknadsfrist 1. november. Ett
kunstnerstipend deles ut årlig, kr 170 000. Kunstnerstipendet KUNNGJØRES med søknadsfrist 15. oktober hvert år. Mer info på: http://www.austagderfk.no/Tjenester-og-fagfelt/Kultur/Priser-og-stipend/

Finnmark:

Deler hvert år ut en kulturpris. Prisen er på 30 000 kroner, og et kunstverk. Folk i Finnmark inviteres til å foreslå kandidater innen 5. mai hvert år.

Vestfold:

Vestfold fylke deler hvert år ut et litteraturstipend på 25 000 kroner, og har en kunstnerpris på kr 75.000. Disse er ikke søkbare.

Hedmark:

Toårig arbeidsstipend på 154 000 kroner.
http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Kultur-bibliotek-og-kompetanse/Fagomraader/Kunstnerstipend
Kulturpris: 75 000 kroner

Rogaland:

Flere mindre stipender (10-40 000 kroner), til sammen 205 000 kroner i 2012.  Frist: 1. april. http://www.musikkguiden.no/default.aspx?view=vieworg&orgid=4474
Rogaland fylkeskommunes forfatterstipend, se vedlegget ”Utlysing av stipend 2012”.
Kulturpris: 50 000 kroner

Buskerud:

Arbeidsstipend på 40 000 kroner.
http://www.bfk.no/modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=2884&Category.ID=4214&Itemid=2283
Kulturpris: 50 000 kroner

Telemark:

3 arbeidsstipend à 50 000 kroner.
http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Kultur-og-idrett/Stipender-og-priser/Kunstnerstipend
Kulturpris: 50 000 kroner

Oslo:

Oslo bys kulturpris: 100 000 kroner

Sør-Trøndelag:

Kulturstipender gis i form av gjestekunstneratelier i distriktet.
http://www.stfk.no/Tjenester/Kultur/Stipend/
Kulturpris: ”En kunstgjenstand, et diplom og et pengebeløp av viss størrelse”.

Vi oppfordrer også til å se i Legathåndboken www.legathandboken.no