Gode tall for skjønnlitteraturen

Bokhandlenes innkjøp for perioden januar-april utgjør 418 millioner kroner. Dette er en økning på 15 % i forhold til året før. Innkjøpene av skjønnlitteratur i april representerer 27,8 millioner kroner – en økning på hele 69 prosent. Billigbøker ble innkjøpt for 11,9 millioner – opp 5 prosent. Det melder Bokhandlerforeningen på sitt nettsted www.bokhandlerforeningen.no, der du kan lese rapporten i sin helhet.

Bokhandlenes innkjøp for april utgjør 88 millioner kroner. Dette er en økning på 44 % i forhold til året før.

arrow up

Bokhandlenes innkjøp for perioden januar-april utgjør 418 millioner kroner. Dette er en økning på 15 % i forhold til året før. Innkjøpene av skjønnlitteratur i april representerer 27,8 millioner kroner – en økning på hele 69 prosent. Billigbøker ble innkjøpt for 11,9 millioner – opp 5 prosent. Det melder Bokhandlerforeningen på sitt nettsted www.bokhandlerforeningen.no, der du kan lese rapporten i sin helhet.

Bokhandlenes innkjøp for april utgjør 88 millioner kroner. Dette er en økning på 44 % i forhold til året før.

Tallene for januar-april viser samme tendens. I denne perioden ble det innkjøpt skjønnlitteratur for 112,9 millioner kroner. Det er en økning på 56 prosent.

I en kommentar påpeker Elin Øy i Bokhandlerforeningen at det var mye retur i fjor. – Nettoinnkjøpene av skjønnlitteratur i februar og mars var negative for 2009. Det gir store utsalg i den prosentvise økningen. Vi har ikke sett det samme omfanget av retur i år samtidig som innkjøpene er på et høyt nivå når vi ser flere år bakover, sier Øy.

Innkjøpsstatistikken baserer seg på norske bokhandlers innkjøp fra Sentraldistribusjonen (SD) og Forlagsentralen (FS),
og oppdateres hver måned. Tallene omfatter samtlige bokhandler og i snitt 70-80 % av innkjøpene til den enkelte
bokhandel.