Aktuelt

Google-forliket: Forlenget frist

I følge en rettsbeslutning av 28. april 2009 i saken Authors Guild vs. Google, er fristen for å melde inn at en ikke aksepterer forliket…

I følge en rettsbeslutning av 28. april 2009 i saken Authors Guild vs. Google, er fristen for å melde inn at en ikke aksepterer forliket (”to opt out”), som opprinnelig løp ut 5. mai 2009, utsatt til 4. september 2009. Endelig høring av saken er utsatt til 7. oktober 2009.

Den som ikke aksepterer forliket og vil sikre seg mulighet til å saksøke Google for urettmessig bruk av sitt verk, har altså fått forlenget fristen til
4. september 2009.

TIPS til de som har registrert seg: Når du skal sjekke om dine bøker er omfattet av forliket skal du søke på navnet ditt, ikke boktittel.

Mette Møller
generalsekretær