Gratis ordbok klar på nettet

– NAOB-redaksjonen vil takke for mye fint å sitere fra, og også for hyggelig respons på forespørselen om å sende inn forslag til sitater til…

noab

– NAOB-redaksjonen vil takke for mye fint å sitere fra, og også for hyggelig respons på forespørselen om å sende inn forslag til sitater til redaksjonen. Kom gjerne med flere! sier Petter Henriksen, prosjektleder for Det Norske Akademis ordbok

Tiden frem til lanseringen vil bli brukt til justeringer og finpuss. 

– Redaksjonen håper mange vil prøve ut NAOB i denne perioden, og er glade for alle forslag til endringer og forbedringer, enten gjennom kommentarknappen nederst i artikkelen eller i e-post til naob@kunnskapsforlaget.no, sier Henriksen.

  • En annen, gratis ordbok: http://ordbok.uib.no
  • En kommersiell ordbok: https://www.ordnett.no