Grunnstipend: Fristen utløper 15. mai

Søknadsfrist 15. mai kl 13.00 Du kan nå søke på DnFs grunnstipend. Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke- medlemmer. Kravet er at du…

mynter_penger

Søknadsfrist 15. mai kl 13.00

Du kan nå søke på DnFs grunnstipend. Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke- medlemmer. Kravet er at du må ha utgitt minst fem skjønnlitterær bøker for voksne, og at de er innkjøpt av Norsk kulturråd under innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur for voksne. Du kan maksimalt motta støtte for 25 titler. Har du fylt eller fyller 67 år i 2017 kan du søke grunnstipend for 5 år av gangen. Dersom du i 2016 var 67 år eller eldre og søkte om grunnstipend for 5 år, behøver du ikke søke på nytt i år. Spør gjerne sekretariatet dersom du er usikker.

Dersom du i 2016 mottok grunnstipend fra DnF betyr det at sekretariatet kjenner dine utgivelser som kvalifiserer til grunnstipend. Bøker utgitt i 2016 og innkjøpt i 2017 vil også bli registrert hos oss. Dette betyr at kun de som ikke har mottatt grunnstipend i 2016 må fylle ut en oversikt over hvilke bøker de søker grunnstipend for.

Du kan søke elektronisk via vår nettside http://forfatterforeningen.no/ eller på papir. Papirskjema får du ved å henvende deg til DnFs sekretariat
tlf 23 35 76 20 eller post@forfatterforeningen.no.

Du får kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Dersom kvitteringen ikke er kommet innen rimelig tid er det en god ide å sjekke om det er fanget opp av ditt spamfilter før du kontakter DnFs sekretariat.

Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke blir innkjøpt. Ta i så fall kontakt med DnF sekretariat. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra DnFs litterære råd – dette behøver du bare gjøre en gang for hver tittel.

Stipendet blir utbetalt september/oktober.