Grunnstipend: Fristen utløper 17/6 kl 13

Grunnstipend kan søkes hvert år av både av DnFs medlemmer og ikke-medlemmer. Kravet er at du må ha utgitt minst fem skjønnlitterære bøker for voksne,…

asdsasdasdad

Grunnstipend kan søkes hvert år av både av DnFs medlemmer og ikke-medlemmer. Kravet er at du må ha utgitt minst fem skjønnlitterære bøker for voksne, og at de er innkjøpt av Norsk kulturråd under innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur for voksne. 

Du kan maksimalt motta støtte for 25 titler. 

Har du fylt eller fyller 67 år i 2019 kan du søke grunnstipend for 5 år av gangen. Dersom du i 2018 var 67 år eller eldre og søkte om grunnstipend for 5 år, behøver du ikke søke på nytt i år. Spør gjerne sekretariatet dersom du er usikker.

Dersom du i 2018 mottok grunnstipend fra DnF betyr det at sekretariatet kjenner dine utgivelser som kvalifiserer til grunnstipend. Bøker utgitt i 2018 og innkjøpt i 2019 vil også bli registrert hos oss. 

Dette betyr at kun de som ikke har mottatt grunnstipend i 2018 må fylle ut en oversikt over hvilke bøker de søker grunnstipend for.

Du kan søke elektronisk via den sorte knappen øverst i høyre spalte her på nettsiden: «Søk grunnstipend 2019. (Se bildet). 

Du kan også søke på papir. Papirskjema får du ved å henvende deg til DnFs sekretariat tlf 23 35 76 20 eller post@forfatterforeningen.no.

Personopplysninger vil bli lagret og kun bli brukt internt av oss og vår regnskapsfører.

Du får kvittering på skjermen når den elektroniske søknaden er mottatt. Dersom kvitteringen ikke er kommet opp på skjermen innen rimelig tid ber vi om at du kontakter DnFs sekretariat.

Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke er blitt innkjøpt. Ta i så fall kontakt med DnF sekretariat. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra DnFs litterære råd – dette behøver du bare gjøre en gang for hver tittel.

Stipendet blir utbetalt september/oktober.