Grunnstipend: Fristen utløper kl. 13

  Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke-medlemmer. Kravet er at du må ha utgitt minst fem skjønnlitterære bøker for voksne, og at de…

pengesekk

 

Grunnstipend kan søkes hvert år av både medlemmer og ikke-medlemmer.

Kravet er at du må ha utgitt minst fem skjønnlitterære bøker for voksne, og at de er innkjøpt av Norsk kulturråd under innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur for voksne.

Du kan maksimalt motta støtte for 25 titler.

Har du fylt eller fyller 67 år i 2018 kan du søke grunnstipend for 5 år av gangen. Dersom du i 2017 var 67 år eller eldre og søkte om grunnstipend for 5 år, behøver du ikke søke på nytt i år. Spør gjerne sekretariatet dersom du er usikker.

Dersom du i 2017 mottok grunnstipend fra DnF betyr det at sekretariatet kjenner dine utgivelser som kvalifiserer til grunnstipend. Bøker utgitt i 2017 og innkjøpt i 2018 vil også bli registrert hos oss. Dette betyr at kun de som ikke har mottatt grunnstipend i 2017 må fylle ut en oversikt over hvilke bøker de søker grunnstipend for.

Du kan søke elektronisk her: 

https://forfatterforeningen.no/soknad-grunnstipend-2018

Du kan også søke på papir. Papirskjema får du ved å henvende deg til DnFs sekretariat tlf 23 35 76 20 eller post@forfatterforeningen.no.

Du får kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Dersom kvitteringen ikke er kommet innen rimelig tid er det en god ide å sjekke om det er fanget opp av ditt spamfilter før du kontakter DnFs sekretariat.

Det kan også søkes om grunnstipend for bøker som ikke blir innkjøpt. Ta i så fall kontakt med DnF sekretariat. Disse bøker vil bli vurdert og søknadene behandlet av et utvalg fra DnFs litterære råd – dette behøver du bare gjøre en gang for hver tittel.

Stipendet blir utbetalt september/oktober.