Gullegget til Tronsmo-paret

Gullegget Dette sier juryen om tildelingen av Gullegget: Gullegget er ein pris juryen kan velje å dele ut i særskilte tilfelle. Prisen skal henge høgt,…

gullboken-banner_2015-3

Gullegget

Dette sier juryen om tildelingen av Gullegget:

Gullegget er ein pris juryen kan velje å dele ut i særskilte tilfelle. Prisen skal henge høgt, men i år har juryen likevel komme fram til at prisen må delast ut. Vinnaren har på ekstraordinært vis vore med å skape entusiasme og interesse for det store mangfaldet i litteraturen, både litterært, språkleg og sjangermessig. Prisvinnarane, for det er to personar det er snakk om, har utvikla ein litterær institusjon som har fått stor merksemd både nasjonalt og internasjonalt, mellom både litterære storheiter og vanlege lesarar. «Ikke bare skaffer de alt som er av sære ting, de har jo ansatte som veit hva de driver med også!»; «disse folka har peiling, og de har nesten alt». Gjennom å satse på litteratur dei sjølve har eit sterkt forhold til, har dei skapt ein bokhandel som blir omtalt som ei lidenskapeleg  forelsking, som kjærleik ved første blikk, og som sitt eige universitetet. Det er mange som har vore med å byggje Tronsmo opp over tid til dagens status som leiande kulturbokhandel, men prisvinnarane har dei siste åra vore kjernen i å løfte fram litteraturen trass i utfordringar frå marknad, frå økonomi, og frå byggeprosjekt. Gullegget går til Eva Stenlund Thorsen og Terje Thorsen!

Årets redaktør – Asbjørn Øverås, Aschehoug

Juryens begrunnelse:

Årets redaktør får Gullboken for sin livslange hengivenhet til gode bøker, for sitt mentale og verbale engasjement, og  og for sitt døgnkontinuerlige arbeid gjennom flere dekader for akkurat DEN boka, enten det nå er en 800-siders fargelagt mastodont eller en smal flis om russiske barnehjemsbarn. Å være redaktør er ikke et yrke, men en livsstil. Årets redaktør vet dette.  Onde, dannede, men frankofile tunger vil si at årets redaktør ikke bare lever seg inn i litteraturen, men at redaktøren år om annet selv blir mer og mer lik en litterær figur. Årets redaktør kan boksnakke på innpust og utpust, på flere språk. Norge er dessuten et så lite land at årets redaktør er gift med fjorårets redaktør. Årets redaktør er Asbjørn Øverås.

Årets markeds- eller formidlingstiltak – Litteraturhusets barnerom, Litteraturhuset:

Juryens begrunnelse: 

Litteraturhusets barnerom er et helt eget rom tilrettelagt for de minste leserne, med mer enn 8 000 barn innom hvert år. De fleste av byens barnehagebarn har vært på Åpent barnerom – 85% av Oslos barnehager har vært innom. Litteraturhuset egen barneromsansvarlige Biljana Kovacevic er nærmest for kjendis å regne blant barn i Oslo, og hun står hver uke for lese- og fortellerstunder sammen med en rekke profesjonelle fortellere. Barnerommet er åpent tirsdag til torsdag, og tar imot fire barnehager hver av disse dagene. I tillegg er barnerommet også åpent på lørdager. En viktig møteplass for barn fra hele byen, og et viktig tiltak for å øke leselysten blant barn og unge!

Årets bokhandel – ARK OSL Avgang

Juryens begrunnelse:

Årets bokhandel tilbyr en overraskende stor bredde og et spennende utvalg. Årets bokhandel har et stort kundegrunnlag og holder seg levende oppdatert, slik kundene forventer. En kan ikke si at årets bokhandel er noen typisk lokalbokhandel, den har et stort internasjonalt tilsnitt og dermed mange språkkynde medarbeidere, som holder koken og servicen opp i svært lange åpningstider. Det er ofte kunder med litt dårlig tid som haster innom og som ikke alltid bruker lang tid i de godt fylte hyllene eller blandt de bugnende torgene, men som til gjengjeld får effektiv service av kompetente medarbeidere. Årets bokhandel er ikke bare én butikk, men fire butikker – vi gratulerer ARK bokhandel på Gardermoen!

Årets utgivelse – Ferdigsnakka

Juryens begrunnelse: 

Gullboken-prisene skal stimulere til nyskaping og innovasjon, og prisen for Årets utgivelse skal tildeles en utgivelse som har tilført leserne noe nytt, i form av format, innhold eller vinkling. Årets vinner oppfyller disse kriteriene til fulle. Prosjektet startet som et sukk over høytopplesningen. Hvorfor er det slik at man kan gå på konsert og ha det gøy eller bli berørt, mens en litteraturkveld tidvis kan fortone seg som et gjesp? Dagens vinner bestemte seg for å la flere uttrykk smelte sammen: Tekst, musikk og design. Hver mandag kan vi gjennom dette prosjektet glede oss over en ny lydboksingel som podcast – med nyskrevne tekster fra både etablerte forfattere og nye forfatter-stemmer, kombinert med gode musikere og spennende coverdesign-løsninger. Resultatet er blitt svært vellykket – engasjerende, overraskende, tidvis morsomt, tidvis berørende. Gullboken for Årets utgivelse, som ved denne korsvei snarere er Årets utgivelser, går til Ferdigsnakka, utgitt av magasinet Fanfare.