Guri Melby ny styreleder i Språkrådet

Hun etterfølger Ottar Grepstad, som har vært styreleder siden 2011. Guri Melby er nestleder i komite for miljø og samferdsel i Oslo og gruppeleder for…

guri_melby

Hun etterfølger Ottar Grepstad, som har vært styreleder siden 2011.

Guri Melby er nestleder i komite for miljø og samferdsel i Oslo og gruppeleder for Venstres bystyregruppe. I tillegg er hun vararepresentant til Stortinget (for Trine Skei Grande og Ola Elvestuen) og medlem i sentralstyret. Hun ledet arbeidet med Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017, og er tidligere bystyrerepresentant i Trondheim. Hun har en mastergrad i nordisk fra NTNU.

Den nåværende styreperioden går ut ved årsskiftet, og nytt styre tiltrer 1. januar. Antall styremedlemmer reduseres fra ni til fem.
 
– Språkrådet gjør en viktig jobb for å styrke norsk språk og språkmangfoldet i landet. Jeg er glad for at vi har fått på plass et nytt styre med så dyktige personer, og er trygg på at de vil fortsette det gode arbeidet for å nå målene i språkpolitikken, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland
 
 
Det nye styret har følgende sammensetning:
 
Styreleder (bokmål):                      Guri Melby (f. 1981). Oslo.
Nestleder (nynorsk):                       Trond Trosterud (f. 1962). Tromsø.
Styremedlem (bokmål):                 Jan Erik Knarbakk (f 1952). Oslo.
Styremedlem (nynorsk):                Liv Kari Eskeland (f. 1965). Stord.
Varamedlem (bokmål):                  Curt Rice (f. 1962). Oslo.
Varamedlem (nynorsk):                 Eli Bjørhusdal (f. 1972). Luster, Sogn og Fjordane.