Gyldendalprisen 2013 til Rimbereid

Forlaget skriv dette om prisen, som i pengesum er den største av dei norske litteraturprisane: Gyldendalprisen er en fri forlagspris på 400.000 kroner som deles ut…

rimbereid_bergen

Forlaget skriv dette om prisen, som i pengesum er den største av dei norske litteraturprisane: Gyldendalprisen er en fri forlagspris på 400.000 kroner som deles ut til forfatterskap uavhengig av forlagstilknytning. Den skal gå til særlig betydelige forfatterskap. Helst skal forfatterskapet være aktualisert av en bok som tilfører forfatterskapet profil. Prisen skal tildeles skjønnlitterære forfatterskap. Herunder hører barne- og ungdomslitteraturen selvsagt med. Prisen kan unntaksvis tildeles et faglitterært forfatterskap når dette har særlige litterære eller essayistiske kvaliteter.