Gyldendalprisen til Hanne Ørstavik

Vinneren av Gyldendalprisen 2023 er Hanne Ørstavik (f. 1969).

Gyldendalprisen tildeles et særlig betydelig forfatterskap, uavhengig av forlagstilknytning. Gyldendalprisen er en litterær pris innstiftet 1996 som en videreføring av Gyldendals legat, som ble opprettet av Gyldendal Norsk Forlag i 1934. Prisen har, siden 2015, blitt tildelt annet hvert år og er på 500 000 kroner.

Ørstavik debuterte med romanen Hakk i 1994, og har utgitt til sammen fjorten romaner. Hun har mottatt en rekke litterære priser, blant andre Brageprisen, Sultprisen, P2-lytternes romanpris, Amalie Skram-prisen, Oktoberprisen, Doblougprisen og Aschehougprisen. Ørstaviks bøker er oversatt til over 30 språk.

Gyldendalprisen ble utdelt i Gyldendalhuset torsdag den 18. april, der flere særtrekk ved Ørstaviks forfatterskap ble trukket frem i pristalen holdt av Knut Ameln Hoem, medlem av Gyldendals legatstyre:

«Og hele tiden kommer de, disse lysende setningene som det er så vanskelig å verge seg mot».

«Denne nærheten mellom forfatter og leser som antydes her, kommer som resultat av et unikt trettiårig litterært arbeid, som på ingen måte er avsluttet. Snarere er det grunn til å håpe på at det vi er vitner til her i dag, er en ny begynnelse».

Hele pristalen kan leses her.