Gyldendalstipendet utlyses for andre gang

Gyldendal utlyser stipend på 200.000 kroner tiltenkt skrivende med minoritetserfaring.

Gyldendalstipendet er ment å gi nye litterære stemmer tid og økonomisk rom til å utvikle seg. Det er tiltenkt deg som liker å skrive, og som kanskje ønsker å bli forfatter. Du vil gjerne utvikle deg videre, og skulle gjerne hatt mer tid til å konsentrere deg om skriveprosjektet ditt. Med Gyldendalstipendet ønsker forlaget å bidra til større bredde og mangfold i den norske litterære offentligheten. Stipendet består av en samlet sum på kr 200 000, og deles ut til en eller to mottakere på grunnlag av søknad.

Gyldendalstipendet:

 • Stipendets siktemål er å bidra til å gjøre den norske litterære offentligheten mer representativ for samfunnet som helhet.
 • Stipendet er tiltenkt skrivende med minoritetserfaring.
 • Nye og uetablerte søkere vil bli prioritert.
 • Stipendet består av en total sum på NOK 200 000. Summen kan gis til én eller deles på to.
 • Stipendsøkere vurderes av en jury bestående av seks jurymedlemmer, som enten skriver selv eller arbeider profesjonelt med tekst.
 • Stipendet etableres for fem år, og ble delt ut for første gang ut i 2023.

Stipendkriterier

 • Stipendmottaker skal ønske å skrive enten skjønnlitterært eller sakprosa, fortrinnsvis med sikte på et bokprosjekt, men kritikk og annen type litterær virksomhet vil også bli vurdert.
 • Stipendmottaker blir tildelt en av Gyldendals forlagsredaktører som veileder.
 • Det forutsettes at stipendmottaker ikke er i eller innleder formelt eller uformelt samarbeid med annet forlag det første kalenderåret etter tildelingen.
 • Søknaden skal bestå av en presentasjon av stipendsøkeren og en begrunnelse for søknaden, i tillegg til 10-40 siders arbeidsprøve.

For å søke:

Skriv en til to sider om deg selv om hvorfor du søker stipendet (hvordan stipendet skal benyttes), og lever en skriveprøve/tekst på 10-40 sider. Skriveprøven kan være skjønnlitteratur eller sakprosa, og kan være én eller flere tekster (for eksempel artikler eller noveller).

Søknaden leveres digitalt. Send søknad og skriveprøve til gyldendalstipendet@gyldendal.no. Søknadsfristen er 15. februar.

Har du spørsmål om stipendet eller søknadsprosess, kan du ta kontakt med Trude Rønnestad eller Kari Marstein.

Juryen består av:

 • Zeshan Shakar, forfatter
 • Yohan Shanmugaratnam, forfatter og journalist
 • Sarah Zahid, forfatter og samfunnsdebattant
 • Tonje Vold, professor, Universitetet i Oslo
 • Kari Marstein, forlagssjef, norsk skjønnlitteratur, Gyldendal
 • Trude Rønnestad, redaktør, norsk skjønnlitteratur, Gyldendal

Fjorårets mottakere var Sarah Nsamba og Marija Bliznac.