Hadia Tajik takker av, Thorhild Widvey tar over i Kulturdepartementet

– Det blir viktig å gripe tak i situasjonen for bibliotekene som stadig blir skvisa i for trange kommunebudsjetter, sier DnF-leder Sigmund Løvåsen. – Siden…

hadia_tajik_thorhild_widvey_foto_kud_wenche_nybo

– Det blir viktig å gripe tak i situasjonen for bibliotekene som stadig blir skvisa i for trange kommunebudsjetter, sier DnF-leder Sigmund Løvåsen. – Siden 1995 er over 350 filialer lagt ned, så siste dagers forslag om å legge ned fire filialer i Oslo er dessverre ikke unikt. Innkjøpsbudsjetter, åpningstider og bemanning reduseres årlig i mange av landets biblioteker. Det går ut over folks tilgang til litteratur og informasjon og gjør det vanskelig for bibliotekene å drive aktiv formidling av litteratur.

Løvåsen påpeker at med moms på e-bøker svekkes et viktig språkpolitisk virkemiddel mer og mer etter hvert som e-boksalget øker og papirboksalget går ned. – I dag får norske e-bøker 25 % momspåslag som slår uheldig ut i konkurransen med det engelskspråklige e-bokmarkedet. Det er feil å svekke språkpolitikken i en tid der norsk språk er under sterkere press enn på lenge. Vi trenger nullmoms også for e-bøker, sier Løvåsen.

Løvåsen påpeker videre at regjeringsplattformen slår fast at regjeringen skal føre en litteraturpolitikk som tar særlig hensyn til leser og forfatter. – For å innfri dette er videreføring av fastprisen sentralt. Vi håper de raskt vil sette seg ned med forfatterne for å diskutere hvordan de skal regulere bokmarkedet.  Etter arbeidet med bokloven sitter både departementet og de ulike bransje- og forfatterorganisasjonene med mye kunnskap om dette. Vi oppfordrer den nye regjeringen til å benytte seg av all denne kunnskapen. Fastprissystemet,  forfatternes rett til normalkontrakter og abonnementsordningene er med på å sikre leserne god tilgang til en fortsatt mangfoldig norsk litteratur, sier Sigmund Løvåsen.

– Kulturfeltet trenger en tydelig statsråd med gjennomslagskraft i regjeringen, sier Bokhandlerforeningens direktør Trine Stensen til DnFs nettsted. – Sikre rammebetingelser som gir mulighet for å skrive og gi ut et bredt utvalg av bøker. Fastprisen er fundamental for å få til dette.  Det vil gi lesere de beste mulighetene for stor valgfrihet av genre, format, og kjøpskanal.   

STATSSEKRETÆR KNUT OLAV ÅMÅS

Statssekretær Knut Olav Åmås har til nå vært kulturredaktør i Aftenposten. Det er grunn til å tro at Knut Olav Åmås vil overta Kjersti Stensengs rolle som statssekretær opp mot kultur- og litteraturfeltet.

Åmås har hovedfag i filosofi og er dr.philos. i medievitenskap. Han har jobbet som journalist i Bergens Tidende og var forlagsredaktør i Universitetsforlaget i fem år fra 1996. Han overtok som redaktør for tidsskriftet Samtiden i 2001. I 2006 begynte han i Aftenposten og to år senere ble han kultur- og debattredaktør i avisen.

Han har i flere kommentarer markert seg som liberalist, fripristilhenger og motstander av bokloven.

Da Åmås – før han ble spurt om å bli statssekretær – skrev en kommentar om den nye regjeringens kulturpolitikk, påpekte han at regjeringen har tre mulige «quick fixes» som kan være sterke symbolsaker og de første stegene for å meisle ut en ny, borgerlig kulturpolitikk:

* Skroting av bokloven
* En gaveforsterkingsordning (staten plusser på når kunstnere skaffer seg støtte fra private)
* Et raskt vedtak om å bevare Y-blokka og Høyblokka.

Han skriver også:

«Forhåpentlig vil budsjettet fra de borgerlige om noen uker ikke reversere den foreslåtte økningen til de rødgrønne, som for første gang bringer kultur opp på 1 prosent av statsbudsjettet. Det ville være et både uheldig og unødvendig signal i en liten og beskjeden sektor med stor samfunnsbetydning.»

Åmås understreker i dag at alt han har skrevet som kommentator, var basert på hans funksjon som uavhengig observatør. Fra i dag av er han en del av regjeringen, og han påpeker at han nå vil arbeide for regjeringens kulturpolitikk, ikke sine egne fanesaker.

 

  • Les mer om Åmås i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/kultur/Knut-Olav-Amas-blir-statssekretar-i-Kulturdepartementet-7341143.html#.Ul5VRlBgx6I
  • Intervju med Åmås i Kampanje: http://www.kampanje.com/medier/article6923109.ece

 

Personlig rådgiver Catharina Munthe

Personlig rådgiver Catharina Munthe (36) er tidligere byrådssekretær ved Byrådslederens kontor i Oslo og politisk rådgiver i Oslo Høyres bystyregruppe. Hun har vært konsulent i Geelmuyden.Kiese og politisk rådgiver i ZEROs transportavdeling. 
 
 

Her er statsråd Thorhild Widveys CV:

 
 

Foto: KUD Wenche Nybo

Foto: KUD/Wenche Nybo 

 

Født 09.01.1956 i Avaldsnes, Rogaland

Datter av maskinsjef Aksel Widvey og Tordis Marie Vikshåland

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1985 – 1989, H.
Representant nr 6 for Rogaland, 1989 – 1993, H.
Representant nr 9 for Rogaland, 1993 – 1997, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

1989-93

Varamedlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 – 30.09.1993
Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 – 30.09.1993

1993-97

Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 – 30.09.1997
Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 – 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

1989-93

Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.1991 –
Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 – 30.09.1993

1993-97

Varamedlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 – 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

1993-97

Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 – 30.09.1997

Medlemskap i regjering

Statssekretær, Fiskeridepartementet, 18.06.2002 – 31.01.2003
Statssekretær, Utenriksdepartementet, 31.01.2003 – 18.06.2004
Statsråd, Olje- og energidepartementet, 18.06.2004 – 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Idrætshøjskolen i Århus 1975-1976

Eksamen videregående skole 1975

Yrke

Idrettsleder HVPU-institusjon 1976-1982, 1986

Prosjektleder Karmøy kommune 1983-1985

Markedskonsulent Rica-hotellene i Haugesund 1987-1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Medlem Karmøy kommunestyre 1979-1983

Medlem Karmøy formannskap 1983-1987, 1987-1989

Fylkespolitisk aktivitet

Medlem fylkesutvalg, Rogaland 1987-1989

Offentlige verv

Medlem Kulturstyret, Karmøy 1979-1983

Varamedlem en rekke fylkeskommunale nemnder 1979-1989

Varamedlem en rekke kommunale nemnder 1979-1989

Medlem Helse- og sosialstyret, Karmøy 1983-1987

Medlem Helse- og sosialstyret, Rogaland 1987-1989

Medlem Sektorstyret for somatiske sykehus 1987-1989

Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Rogaland, 1988-1990

Nestformann Norges reiselivsråd fra 1990

Medlem Styret for Nortraships Sjømannsfond fra 1990

Medlem Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet fra 2007

Tillitsverv i partier

Medlem Karmøy Høyres styre og arbeidsutvalg fra 1980

Medlem Rogaland Høyres styre og arbeidsutvalg fra 1985

Gruppeleder Høyres kommunestyregruppe i Karmøy 1987-1989

Medlem Sentralstyret i Høyre fra 2008

Tillitsverv i organisasjoner

Forbundmedlem Styret i Norges Handicapidrettsforbund (NHIF) 1983-1987

Viseformann Norges Handicapidrettsforbund (NHIF) 1985-1987

Medlem Norges Idrettsforbunds IPU-utvalg (Idrett for psykisk utviklingshemmede) fra 1988

Nestleder Europabevegelsen i Norge fra 1992

Leder Sjømannskirkens hovedstyre fra 2009

Andre administrative verv

Leder Styret for stiftelsen Hiimsmoenkollektivet fra 1988

Medlem Styret i Aker Drilling ASA fra 2005

Medlem Styret for Bjørge ASA fra 2006

  • Les mer om Widvey her: http://no.wikipedia.org/wiki/Thorhild_Widvey