Håp om at fastprisperioden forlenges

I forrige uke inviterte Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet til et møte om bokforskriften. Det ble avholdt på fredag 24. august.   I møtet deltok…

_syn5338-2

I forrige uke inviterte Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet til et møte om bokforskriften.

Det ble avholdt på fredag 24. august.  

I møtet deltok statsrådene Trine Skei Grande og Torbjørn Røe Isaksen. I tillegg møtte fra Kulturdepartementet statssekretær Frida Blomgren, ekspedisjonssjef Steinar Lien, avdelingsdirektør Øyvind Danielsen og seniorrådgiver Nina Børge-Ask. Fra Nærings- og fiskeridepartementet deltok ekspedisjonssjef Camilla Bretteville Froyn, fagdirektør Vibeke Andersen og rådgiver Vera Øian.

Forfatterforeningen og Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening var invitert sammen med partene i Bokavtalen, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Temaet for møtet var bokforskriften, knyttet til bokavtalen som utløper 31. desember 2018. Bokavtalen inneholder viktige virkemiddel som litteraturabonnementene, skaffe- og leveringsplikt, og fastpris på bøker.

Prissamarbeid, som faste bokpriser, tillates i utgangspunktet ikke etter konkurranseloven. Det krever et unntak fra loven, og det unntaket reguleres i dag gjennom en forskrift. Denne forskriften gjør det mulig for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen å inngå en avtale om faste bokpriser. Jevnlig oppstår det diskusjoner rundt dette unntaket fra konkurranseloven. Forfatterforeningen har alltid fremhevet behovet for en regulering som ikke må opp til diskusjon annet hvert år, slik tilfellet er i dag.  I tillegg har vi vært helt klare på at fastprisperioden bør være lengre.

Og i møtet med statsrådene ble det lagt fram forslag om at bokavtalen skal videreføres, ikke bare for to nye år, men for fire nye år. Dette er Forfatterforeningen svært glade for. Dette gir en langt høyere grad av forutsigbarhet for både forfattere og bokbransjeaktører.

I Jeløyaplattformen, Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres politiske plattform, er det nedfelt at fastprisen skal videreføres, noe kulturminister Skei Grande også understreket i møtet med pressen etter at partiene kom til enighet på Jeløya. Møtet i forrige uke viser at kulturministeren holder ord. I møtet la hun fram forslag om tolv måneders fastprisperiode for alle nye bøker. Utspillet fra Regjeringen og kulturministeren følger opp Jeløyaplattformen og konsoliderer fastprisen som et viktig litteraturpolitisk virkemiddel. For muligheten for å fokusere på bokbredden i bokhandelen er større med faste bokpriser enn frie. Fastpris gjør det umulig for dagligvarekjeder (eller andre) å dumpe prisene på et lite antall bestselgere og med det utkonkurrere den fullassorterte bokhandelen. Fastprisen er også forfatternes royaltygrunnlag, og i en uforutsigbar forfatterøkonomi er det ingen tvil om at en forsterking av royaltygrunnlaget er svært viktig for forfatterne.  

I tillegg til forslaget om 12 måneders fastpris for alle nye titler, ble det lagt fram et forslag om å korte ned fastprisen på nye format. Forfatterforeningen vil gå nøye gjennom dette forslaget og vurdere om konsekvensene vil bidra til å nå de litteraturpolitiske mål som begrunner unntaket. I skrivende stund er vi usikre på dette.

Kulturelle og demokratiske hensyn tilsier at vi ikke alle bør lese nøyaktig det samme. Fastprisordningen, og de andre virkemidlene i bokavtalen, sikrer at det skrives, utgis og formidles er bredt utvalg bøker. Det er et premiss for at det leses variert. Men for at dette premisset skal funke må alle følge opp pliktene som følger bokavtalen, som skaffe- og leveringsplikt også for strømme- og abonnementstjenester.

Under åpninga av bokmessa i Frankfurt i fjor trakk den tyske forbundskansleren Angela Merkel, i sin tale, fram viktigheten av fastpris, redusert moms på ebøker, samt copyright og rimelig vederlag for opphaverne. Ikke bare som litteraturpolitisk virkemiddel men avgjørende for ytringsfriheten.

Forfatterforeningen opplever at politikerne har lytta til våre innspill og vi verdsetter at dagens reguleringer forlenges med fire nye år, og ikke minst er vi fornøyd med forslaget om en lenger fastprisperiode.  Det gagner forfatterne, og litteraturen.