Håp om fortsatt fastpris på fag- og skolebøker

Det er fortsatt håp om at fag- og lærebøker – i likhet med skjønnlitteratur – får beholde fastprisordningen. Selv om tunge aktører som Finansdepartementet, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet går inn for fripris, forsikrer Kyrre Lekve (SV), statssekretær i Kunnskapsdepartementet, at det ikke er gått prestisje i saken. – Vi registrerer av høringssvarene at både studentene og universitets- og høyskolerådet ønsker faste priser. Dette er høringssvar vi tillegger stor vekt, sier Lekve (bildet) til Bok og samfunn.

Kyrre Lekve

Det er fortsatt håp om at fag- og lærebøker – i likhet med skjønnlitteratur – får beholde fastprisordningen. Selv om tunge aktører som Finansdepartementet, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet går inn for fripris, forsikrer Kyrre Lekve (SV), statssekretær i Kunnskapsdepartementet, at det ikke er gått prestisje i saken. – Vi registrerer av høringssvarene at både studentene og universitets- og høyskolerådet ønsker faste priser. Dette er høringssvar vi tillegger stor vekt, sier Lekve (bildet) til Bok og samfunn.

Bok og samfunn skriver: 15. oktober gikk høringsfristen ut for den endrede forskriften ved omsetning av bøker, hvor regjeringen blant annet foreslår å innføre frie priser på fag- og lærebøker. Av 21 høringssvar med merknader, er det kun tre svar som støtter regjeringens syn: Det er, ikke overraskende, svarene fra Finansdepartementet, Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet.

– Vi registrerer at mange av høringssvarene går inn for faste priser på fag- og lærebøker. Mange av svarene kommer fra bransjen selv, og det er jo ikke oppsiktsvekkende at de fortsatt argumenterer for faste priser. Når også studentene signaliserer at det er viktigere for dem å gardere seg mot eventuelle uheldige virkninger av frie priser, enn å få et billigere boktilbud totalt sett, så er det uten tvil et vektig argument for oss å ta hensyn til, sier Lekve til Bok og samfunn.

– Det betyr at dere vil omgjøre vedtaket i forskriften?

– Jeg ønsker ikke å forskuttere noen ting. Dette er en komplisert sak, og det er ingen grunn til å late som at det finnes enkle løsninger.

Les Bok og samfunns artikkel i sin helhet: http://www.bokogsamfunn.no/fripris-pa-fagb%C3%B8ker-gar-ikke-prestisje-i-saken/