Håp om nullmoms for e-bøker

Les saken i sin helhet her: http://bok365.no/artikkel/apner-for-nullmoms-pa-e-boker/#.VhUMVnrtlBc   I sitt fremlegg til statsbudsjett ønsker Regjeringen økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform, skriver bok365. Derfor…

kristenn_einarsson
  • Les saken i sin helhet her: http://bok365.no/artikkel/apner-for-nullmoms-pa-e-boker/#.VhUMVnrtlBc

 

I sitt fremlegg til statsbudsjett ønsker Regjeringen økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform, skriver bok365. Derfor vil de innføre nullsats for merverdiavgift for nettaviser i 2016. 

 – Når man i statsbudsjettet skriver som begrunnelse for nullsats for elektroniske nyhets- og aktualitetsmedier at «Det avgiftsmessige skillet mellom papir og elektroniske nyhets- og aktualitetsmedier er en avgiftsulempe ved overgang til digitalt format i mediebransjen», så er det forunderlig at man ikke har pekt på at det samme er tilfelle med e-bøkene. Man burde derfor ha signalisert at man vi gjøre en tilsvarende endring i bokbransjen, sier Kristenn Einarsson til bok365.no. 

Kristenn Einarsson er betenkt over hva han har rukket å lese seg til i løpet av en drøy formiddagstime:

– Det ser ut til å være en nedgang for Norsk Kulturfond, hvorav vel rundt 75 prosent går til litteraturformål, fra saldert budsjett for 2015 til 2016. I tillegg er støtten til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer flyttet hit. Dermed ser det ut til at det blir mindre penger til litteraturformål, sier Einarsson til bok365.no. Han tilføyer at Kulturrådet selv kan svare mer presist på dette. – Hvis dette er korrekt, er det ingenting i utviklingen som tilsier at dette er klok litteraturpolitikk.