Håpet tent for skolebibliotekene

Ordningen som sikrer nye bøker til skolebibliotekene blir forhåpentligvis videreført.

DnF har, sammen med andre organisasjoner i litteraturfeltet, engasjert seg i kampen for skolebibliotekene.

Til Klassekampen sa DnF-leder Heidi Marie Kriznik at leselyststrategien er en utrolig suksesshistorie. – Nesten 90 prosent oppga at ordningen hadde ført til økt leselyst, sa hun til KK. – I ordningen ligger et krav til aktiv formidling, som er veldig viktig. Det hjelper ikke at bøkene står i en kasse hvis de ikke formidles.

I forrige uke skrev DnF under på et felles opprop om å styrke skolebibliotekene og videreføre ordningen som sikrer nye bøker til skolebibliotekene.

I tillegg til Den norske Forfatterforening skrev følgende organisasjoner under på oppropet: Aksjon skolebibliotek, Bokhandlerforeningen, Den norske Forleggerforening, Foreningen !les, Forfatterforbundet, Norsk Forfattersentrum, Leser søker bok, Noregs Mållag, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk bibliotekforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening, Nynorsk kultursentrum og Riksmålsforbundet

Les oppropet her: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/styrk-skolebibliotekene/

I et innlegg i Klassekampen skriver Sigmund Løvåsen, rådsleder i Kulturrådet, og Sigbjørn Skåden, leder av faglig utvalg og for litteratur i Kulturrådet:

«Faglig utvalg for litteratur i Kulturrådet hadde nylig møte der evaluering og videreføring av skolebibliotekordningen var oppe til behandling. Utvalgets innstilling er å videreføre forsøksordningen i nåværende form i 2023. Dette ut fra et ønske om å samle mer kunnskap om hvordan ordningen har fungert, og hvordan den eventuelt kan fungere framover, før et eventuelt vedtak om å gjøre den permanent. Endelig vedtak i saken skjer i rådsmøte 20. og 21. september.»

Les innlegget her: https://tinyurl.com/eyarf4u4

Løvåsen og Skåden skriver videre at Kulturrådets forsøksordning for innkjøp av bøker til skolebibliotek er en suksesshistorie.

«En videre satsing på denne ordningen kan bli et sentralt virkemiddel i en leselyststrategi. En videreutvikling og utvidelse av ordningen vil kreve større budsjett. Det ansvaret ligger hos politikerne.

Forsøksordningen er et eksempel på hvordan en med relativt små summer kan styrke allerede eksisterende virkemiddelapparat som skolebibliotek. Et effektivt grep for å bedre barn og unges tilgang til et større utvalg litteratur, styrke formidlingen, øke lesemengde og bidra til mer leseglede.»