Har forfatterne ansvar for å ytre seg om Gaza?

Kulturminister Trond Giske mener norske kunstnere må på banen og engasjere seg i situasjonen på Gaza. Især forfatterne har et ansvar, hevder han i Dagsavisen,…

Ytringsplikt om Gaza?

Kulturminister Trond Giske mener norske kunstnere må på banen og engasjere seg i situasjonen på Gaza. Især forfatterne har et ansvar, hevder han i Dagsavisen, ettersom vi er formidlingssterke og har et høyt refleksjonsnivå hva gjelder etiske og samfunnsmessige spørsmål. Anne Oterholm ønsker utspillet velkommen.


– Vi berører samfunnsstrukturer i litteraturen. Da er det ikke unaturlig å påpeke at vi også skal kunne kommentere det i virkeligheten, sier
Oterholm.

Men hun avviser at en forfatter har noe spesielt ansvar for å opprettholde humanitet i et samfunn. Til det sier Giske at vi alle har et samfunnsansvar, og at forfatternes formidlingsevne bør kunne brukes også utenom litterært arbeid. Han har også antydet at norske kunstnere bør løfte blikket utover bekymring om egne støtteordninger.

Har man et spesielt ansvar når man har et språk? spør Dagsavisen. Til det svarer Oterholm et både og. Hun legger vekt på frivilligheten og vil ikke kreve av noen at de skal engasjere seg.

Oterholm viser imidlertid til at mange norske forfattere har ytret seg mot norsk militær tilstedeværelse i Afghanistan.