Håvard Syvertsen trekker seg fra styret

Håvard Syvertsen trekker seg fra Forfatterforeningens styre som følge av avstemningsresultatet om kunstneroppropet.

På Facebook skriver Syvertsen:

MEDLEMMENE I FORFATTERFORENINGEN HAR STEMT, OG JEG TREKKER MEG FRA STYRET I FORENINGEN.

Foreningens medlemmer har med 180 mot 70 stemmer vedtatt at Forfatterforeningen skal trekke støtten til solidaritetsoppropet for kunstnere som utsettes for trakassering og trusler.

Etter mitt syn trengs det en betydelig vilje til å misforstå for i fullt alvor å tro at fjorten kunstnerorganiasasjoner går inn for å innskrenke ytringsfriheten, slik flertallet later til å mene. Den viljen verken kan eller vil jeg sitte i styret og administrere, og når flertallet i foreningen går inn for å trekke støtten, må jeg for min del ta konsekvensen av det. Derfor har jeg informert de andre styremedlemmene om at jeg trekker meg fra styret.

Jeg har forståelse for at det øvrige styret vurderer saken annerledes, og jeg vil understreke at jeg har full tillit til det sittende styret. Det er bra folk som det har vært et privilegium å få jobbe sammen med. Jeg vil gi en ekstra honnør til Forfatterforeningens leder, Heidi Marie Kriznik, som har stått stødig i de åra jeg har sittet i styret, ei tid som på flere områder har vært krevende for foreningen.

Til slutt: Takk til de flotte folka jeg har jobba med i styret. Og ikke minst: Takk til den ytterst kompetente administrasjonen foreningen er så heldig å ha.

Mer enn dette kommer jeg ikke til å si offentlig om saken.

(Innlegget er gjengitt med tillatelse).