Havmannprisen til Eirik Skrede

Havmannprisen går til Eirik Skrede for diktsamlingen «Ho mor å hann far».

Havmannprisen deles ut av Rana bibliotek og Nordland fylkesbibliotek i samarbeid med Sparebank1 Helgeland og Ark Mo. Prisvinneren mottar et prisbeløp på kr. 50 000,- fra Sparebank1 Helgeland. Havmannprisen deles ut på Rana bibliotek lørdag 4. mai k. 13.00.

Årets vinner er Eirik Skrede fra Lakselvbukt i Tromsø kommune. Han debuterte i 2010 med lyrikksamlinga Dødendøden. Ho mor å hann far er hans fjerde utgivelse.

Juryens begrunnelse

Juryens påstand er at mange som har vokst opp i Nord-Norge med tilknytning til den nordnorske bygda vil kjenne seg igjen i mange av diktene. Beskrivelsene kunne vært fra ei hvilken som helst bygd i Nord-Norge i nyere tid, og mange vil kunne kjenne igjen både ho mor og han far. Boka evner slik å være både universell og regional, og dette ligger selvfølgelig til grunn for bokas potensielle, breie appell. 

Boka er skrevet på inderlig vis. Det er Skredes helt særegne dialektarbeid som gjør at Ho mor og hann far løftes opp til å bli juryens nummer 1. Gjennom en kyndig formalisering av dialektuttrykket sitt, som samtidig er både sta og med høy integritet, er Skrede nærmest som et ekko av Ivar Aasen. Dialektgrepet, som man tross alt blir ganske hardt konfrontert med når man åpner boka, er også et fremmedgjørende verktøy. Et verktøy som blir en ekstra dimensjon, en linse, for vårt møte med dikter-jeget og heimstedet. 

Det er i dette møtet mellom det grundige, formmessige arbeidet og den inderlige fortellingen at magien skjer: Teksten står aldri i ro (det er aldri fare for stagnasjon) da den aktivt problematiserer sitt eget innhold OG sin egen form i spenningspunktet mellom det tradisjonelle og det eksperimentelle. 

Ho mor å hann far er ei episk diktsamling, – en fortelling over generasjoner. Med diktsamlinga Ho mor og hann far får vi ei reise i nordnorsk historie fra 2. verdenskrig og fram til nyere tid. Eirik Skrede har skrevet ei diktsamling som på noen få sider oppsummerer et livsløp.  

Les mer om prisen her.