Hege Newth Nouri ny friby-koordinator

    Hun har blant annet arbeidet for Norsk Forum for Ytringsfrihet med sensurdatabasen "Beacon for Free Expression" og vært festivalsjef for Bjørnsonfestivalen i Molde,…

hege_newth_nouri_2011_1316595125
 
 
Hun har blant annet arbeidet for Norsk Forum for Ytringsfrihet med sensurdatabasen "Beacon for Free Expression" og vært festivalsjef for Bjørnsonfestivalen i Molde, der hun også fungerte som fribykoordinator.  Hun kommer nå fra stillingen som generalsekretær i Norsk Bibliotekforening.  
 
For å styrke koordineringen av norske fribyer for forfulgte forfattere og for bedre å kunne gi råd og veiledning til de mange fribyforfatterne som etter hvert bor i Norge, har Norsk PEN etablert en egen koordinatorstilling for det norske nettverket.  Stillingen er ment som en service-stilling for byene og forfatterne, men vil også bidra til å gjøre ordningen med fribyer mer kjent i offentligheten, blant annet gjennom å følge opp prosjekter på initiativ fra forfattere og lokale koordinatorer.
 
Hege Newth Nouri vil tiltre i den nye stillingen i løpet av høsten.