Heidi Marie Kriznik innstilt som ny leiar i DnF

Valkomiteen: Ingrid Z. Aanestad (leiar), Tom Egeland (frå styret), Tormod Haugland (frå rådet), Caroline Kaspara Palonen og Thor Sørheim. Her er innstillinga frå Valkomiteen til ny…

heidi_marie_kriznik_1_2012

Valkomiteen: Ingrid Z. Aanestad (leiar), Tom Egeland (frå styret), Tormod Haugland (frå rådet), Caroline Kaspara Palonen og Thor Sørheim.

Her er innstillinga frå Valkomiteen til ny leiar, styre og Det litterære råd: 

Styret

 

Heidi Marie Kriznik – innstilt som leiar

heidi_marie_kriznik_1_2012.jpg

Heidi Marie Kriznik er fødd i 1970 og busett i Oslo. Ho debuterte i 2002 med romanen Applaus, som ho blei tildelt Tarjei Vesaas debutantpris for. Seinare har ho gitt ut to romanar, Borte en vinter og Du kan sove her, samt sakboka og pamfletten Den delte byen. Ho har også skrive ei rekke essays, artiklar og føredrag, der tema spenner frå eldrebølgja til arbeidsinnvandring, frå barnefattigdom til risiko i skrivinga. Ho har også engasjert seg i bydelen Tøyen gjennom m. a. Tøyenintiativet. Kriznik har vore gjestelærar ved forfattarstudia i Bø og Tromsø, og ho har lang erfaring som skrivelærar i skulen, på bibliotek, i fengsel, på sjukeheimar etc. Heidi Marie Kriznik har vore aktiv i Oktobers forfattarklubb, medlem av Internasjonalt utval, og ho har vore styrerepresentant i DnF sidan 2016. Valkomiteen ser henne som ein solid leiar for DnF, ein solidarisk forfattar med stor arbeidskapasitet og politisk innsikt.

 

Sigbjørn Skåden – innstilt som nestleiar

sigbjorn_skaden_1.jpg

Sigbjørn Skåden er fødd i 1976 og busett i Tromsø. Han har utgitt dikt, romanar og barnebøker på  nordsamisk og norsk. Den første diktsamlinga, Skuovvadeddjiid gonagas kom i 2004, og den førebels siste utgjevinga, romanen Våke over dem som sover kom  i 2014, og blei mellom anna nominert til P2-lytternes romanpris. Sigbjørn Skåden har vore medlem av DnF-styret sidan 2014. Han har brei organisasjonserfaring, mellom anna frå Samisk Forfatterforening og Nordnorsk forfatterlag, i tillegg til tidsskrift- og festivalarbeid. Han har stor kunnskap om å forvalta litterær aktivitet også utanfor hovudstaden.

 

Kari Brænne – innstilt som ny styrerepresentant

Kari Brænne er fødd i 1966 og busett i Oslo. Ho debuterte med romanen Av en annen verden i 2007, og har seinare gitt ut to romanar. Kari Brænne er utdanna biletkunstnar, og ho er også verksam som dramatikar. Ho er ein engasjert kunstnar og forfattar som mellom anna har vore styremedlem ved Statens kunstakademi, medlem i tekstutvalet i Fond for lyd og bilde, Medlem av Det dramatiske råd i Dramatikerforbundet, i tillegg til fleire andre verv. Valkomiteen ser at kunnskapen hennar frå ulike kunsfelt kan bidra til å utvida oversikta og handlingsmoglegheitene til DnF.

 

Jørgen Gunnerud – innstilt som ny styrerepresentant

Jørgen Gunnerud er fødd i 1948, busett i Oslo. Han debuterte i 1994 med krimromanen Raymond Isaksens utgang og har seinare utgitt ei rekke bøker, den førebels siste var romanen Sju dager i september som kom i 2014. Han blei tildelt Rivertonprisen i 2007 for Høstjakt. Gunnerud er ein erfaren forfattar og foreiningsmedlem. Han har vore leiar for Kolons forfattarklubb, og er tidlegare styremedlem i Norsk forfattersentrum.

 

Mette Karlsvik – attval som styrerepresentant

Mette Karlsvik er fødd i 1978, busett i Oslo. I 2005 debuterte ho med Vindauga i matsalen vender mot fjorden, ein roman ho blei tildelt Tarjei Vesaas debutantpris for. Ho har seinare utgitt fleire romanar, sakprosabøker, barnebøker med meir, og blitt tildelt fleire prisar, mellom anna Stig Sæterbakkens minnepris. Mette Karlsvik er leiar for Statens kunstnerstipends stipendkomité for andre kunstnargrupper og styremedlem i Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet. Ho har vore ein aktiv  medlem av DnF-styret sidan 2011, og ho har mellom anna vore sentral i arbeidet med nettsidene til foreininga.

 

Kristine Tofte – innstilt som ny styrerepresentant

Kristine Tofte er fødd i 1970 og busett på Stord. Ho har gitt ut to fantasyromanar som til saman utgjer verket Song for Eirabu: Den første i 2009, den andre i 2012. Kristine Tofte er utdanna psykolog, eit yrke ho praktiserer ved sida av skriveverksemda. Ho har også vore ein aktiv bloggar i mange år. Tofte er ei tydeleg stemme, klok og uredd i diskusjonar. Ho har erfaring med fagforeiningspolitikk, mellom anna som tidlegare tillitsvald i Norsk psykologforening.

 

Det litterære råd

 

Inghill Johansen

Inghill Johansen er fødd i 1958 og busett i Drammen. Ho debuterte med romanen Hjertehvitt i 1991, og har seinare utgitt prosabøkene Suge, Klage og Forsvinne, samt Bungalow som kom i 2016. Johansen er tildelt Tanums kvinnestipend og Doblougprisen for forfattarskapen. Ho er utdanna adjunkt og arbeider som lektor i den vidaregåande skulen. Johansen har vore medlem av Det litterære råd sidan 2015.

Kristine Næss

Kristine Næss er fødd i 1964, busett i Oslo. Næss debuterte i 1996 med diktsamlinga Obladi, og har sidan utgitt både romanar og diktsamlingar. For romanen Bare et menneske som kom i 2014 blei ho nominert til Nordisk råds litteraturpris. Næss har også brei erfaring frå det litterære feltet gjennom verksemd som kritikar, tidsskriftredaktør og bibliotekar. Ho har vore medlem av Det litterære råd sidan 2015.

 

Steinar Opstad

Steinar Opstad er fødd i 1971, busett i Oslo. Han er poet, og debuterte i 1996 med Tavler og bud. Til saman har han utgitt åtte diktsamlingar, og blitt tildelt ei rekke prisar, mellom anna Tarjei Vesaas debutantpris, Sultprisen og Aschehougprisen. Han arbeider også litterært som essayist, gjendiktar og som formidlar av poesi gjennom diktutval og antologiar. Opstad har vore medlem av Det litterære råd sidan 2015.

Kristian Hæggernes

Kristian Hæggernes er fødd i 1972, busett i Bergen. Han debuterte i 2004 med diktsamlinga Tyngde av fallende skygge. Sidan har han utgitt kritikerroste bøker i ulike sjangrar: Kortprosa, forteljingar, roman og fleire diktsamlingar. I 2016 kom den førebels siste boka, diktsamlinga Alle skrittene et helt liv krever. Han er breitt orientert i samtidslitteraturen. Hæggernes blir innstilt som nytt medlem av Det litterære råd.

Inger Bråtveit

Inger Bråtveit er fødd i 1978 og busett i Oslo. Ho debuterte i 2002 med romanen Munn mot ein frosen fjord, ein roman ho blei tildelt Nynorsk litteraturpris for. Seinare har ho gjeve ut diktsamlinga Loveprosjekt saman med Cecilia Hansson, samt to romanar, den siste – Alice A4 – i 2015. Ho har bakgrunn som journalist og kritikar, og er også verksam som omsetjar og skrivelærar. Bråtveit har vore medlem av Det litterære råd sidan 2015.

Desisorar

Henning Bergsvåg og Torgrim Eggen