Travle dager for DnF-lederen på Kulturytring i Drammen

DnFs nye leder Brynjulf Jung Tjønn har et hektisk program mandag og tirsdag. Han deltar på ikke mindre enn tre paneldebatter på Kulturytring i Drammen.

Først ut er KUNSTENS VARIGHET I MØTE MED MODERNE TID i regi av Kulturdirektoratet mandag formiddag:


http://kulturytring.no/arrangement/hvor-varig-er-kunsten/


Munchmuseet endrer titler på den kjente malerens verker, og forlag endrer setninger i Roald Dahls bøker. Dette er kun eksempler på det mange kritiserer for å være sensur. Er det riktig å endre kunst for å passe vår moderne tid, eller må den få stå urørt? Hva er risikoene, og hvordan finne balansen mellom inkludering og samtidig ta vare på kulturskattene for kommende generasjoner?


I panelet (foruten Brynjulf):
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (AP)
Stortingsrepresentant og Leder av Familie- og kulturkomiteen – Grunde Almeland (V)
Sjefredaktør i Subjekt, Danby Choi
Forsker Liisa-Rávná Finbog
Forfatter Brynjulf Jung Tjønn
Ordstyrer er Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet.


Deretter fulgte Kunstnernettverkets arrangement BØR SKOLEVERKET FÅ DEFINERE INNHOLDET I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN?


https://www.kulturytring.no/arrangement/bor-skoleverket-fa-definere-innholdet-i-den-kulturelle-skolesekken/


Den kulturelle skolesekken (DKS) har som formål å tilby barn og unge kunst og kultur av høy kvalitet. Da DKS ble innført som nasjonal ordning i 2001, var det på samme tid som norske elevers resultater på de første PISA-testene skapte stor politisk bekymring. Disse testresultatene la grunnlag for skolereformer der såkalte «grunnleggende ferdigheter» ble tillagt større vekt. Samtidig er de praktiske og estetiske fagene i skolen i en utsatt stilling både hva gjelder timetall og lærerkompetanse.
I april 2023 leverte Oxford Research en utredning om DKS og Kulturtanken til Kultur- og likestillingsdepartementet.
Utredningen beskriver hvordan DKS opererer både i et kulturpolitisk felt og i et utdanningspolitisk felt. Begge handler om å ramme inn, utvikle og danne menneskelige opplevelser, erfaringer og virksomheter, samtidig som verdier som sosial utjevning og demokratisering er vesentlige. DKS handler ikke bare om samarbeid og samstyring mellom de to sektorene, men også om et møte mellom ulike virkelighetsforståelser og logikker. I hvilken grad er tilpasning til læreplanverket en trussel mot kunstens autonomi og prinsippet om armlengdes avstand? Vi tar debatten om utredningens funn og anbefalinger og hvordan DKS bør utvikles fremover.

Panelet:
Elisabet Sørfjorddal Hauge, Prosjektleder i Oxford Research
Kyrre Bjørkås, Fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken
Hans Martin Austestad, Musiker, lærer og styremedlem i Creo
Brynjulf Jung Tjønn, Forfatter og leder i Den norske forfatterforening
Moderator: Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund


Siste punkt er KULTURRIKETS TILSTAND | DIGITALE PLATTFORMER, AI OG KULTURPOLITIKK (tirsdag ettermiddag).


https://www.kulturytring.no/arrangement/kulturrikets-tilstand-digitale-plattformer-ai-og-kulturpolitikk/


Arrangør: Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge
Kulturrikets tilstand er en konferanse som Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge har arrangert jevnlig siden 2009. Formålet med konferansen har hele tiden vært å presentere og diskutere aktuelle kulturpolitiske spørsmål. Det er et mål for oss å samle teoretikere og praktikere; forskere, kulturprodusenter og folk som jobber med kulturforvaltning i praksis. I år er Kulturrikets tilstand en integrert del av Kulturytring Drammen.
Vi ønsker å minne om at «digitalisering» fremdeles er et veldig aktuelt perspektiv for kultursektoren, selv om mange kanskje ble lei av å diskutere det for flere år siden. Dominansen til en liten gruppe digitale plattformer og ikke minst integreringen av AI har konsekvenser for kulturproduksjon, for kulturbruk, for forvaltning og for politikk på måter vi kanskje har vanskelig for å begripe: Hvordan skal vi klare å regulere det kreative informasjonsbeistet som AI er eller kan bli, hvilke kreative yrker kan overleve, hvordan vurderer vi den kreativiteten som en maskinintelligens representerer og mye mer.