Heldagsseminar om boklov og litteraturpolitikk

Trenger Norge en boklov? Få er vel i tvil om at Forfatterforeningen og store deler av bransjen svarer et klokkeklart ja på dette spørsmålet. Men hvorfor? Og hva innebærer det? Det er tema for et heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo 20. mars fra kl. 9.30 til 15. Seminaret arrangeres av Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

seminar

Trenger Norge en boklov? Få er vel i tvil om at Forfatterforeningen og store deler av bransjen svarer et klokkeklart ja på dette spørsmålet. Men hvorfor? Og hva innebærer det? Det er tema for et heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo 20. mars fra kl. 9.30 til 15. Seminaret arrangeres av Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Seminaret åpner kl. 9.30 med en kort velkomst og deretter debatt om Norge trenger en boklov. I panelet sitter TORE SLAATTA (medieprofessor og medforfatter av ”Til bokas pris”), OVE SKAUG HALSOS (samfunnsøkonom i Oslo Economics og medforfatter av ”Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler”), KJELL JOSTEIN SUNNEVÅG (Konkurransetilsynet), KARINE NYBORG (forfatter og professor i økonomi), ØYSTEIN FOROS (professor i bedriftsøkonomi og medforfatter av «Fastpris på bøker: Bransjeomfattende eller frivillig») og GEIR BERDAHL (styreleder i Forleggerforeningen). Debatten ledes av ASLAK SIRA MYHRE.

Kl. 11.10 intervjuer HELGE RØNNING nordiske forfattere.

Kl. 11.30 følger programposten FUTURE LIFE OF NORWEGIAN FAGSPRÅK med ANNE MARIT RINGVOLD, nestleder Norsk Studentorganisasjon.

Etter lunsj kl. 12 åpner programmet kl. 12.30 med DIGITALE VEIER TIL LESERNE – om digitale utfordringer og om veien videre for forleggere og bokhandlere.

Kl. 13.30 ledes programpunktet GOD LITTERATURPOLITIKK ER GOD SPRÅKPOLITIKK av forfatter og språkforsker HELENE URI.

Kl. 14 redegjør forfattere, forleggere og bokhandlere for LOV FOR MANGFOLD OG LESELYST innenfor rammene av en boklov.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmeldingsfrist 13. mars. Av hensyn til lunsjserveringen ber vi om at påmelding gjøres til firmapost@bokhandlerforeningen.no. Bok og samfunn sponser lunsj på seminardeltagerne.