Hele Frankfurt-teamet på plass

Med ansettelsen av Sunniva Adam og Ellen Olerud er NORLAs Frankfurt-gruppe komplett, skriver bok365.no.  Les mer om Adam og Olerud her: https://bok365.no/artikkel/frankfurt-teamet-komplett/ Adam er ansatt…

frankfurt-messen

Med ansettelsen av Sunniva Adam og Ellen Olerud er NORLAs Frankfurt-gruppe komplett, skriver bok365.no. 

  • Les mer om Adam og Olerud her: https://bok365.no/artikkel/frankfurt-teamet-komplett/

Adam er ansatt som PR-ansvarlig, mens Olerud er prosjektassistent.

bok365.no skriver at Adam er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun kommer fra konsulentjobb i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese. Sunniva har også arbeidet ved den norske ambassaden i Praha. Der jobbet hun tett på litteraturfeltet gjennom den nordiske satsingen #ReadNordic på bokmessen i Praha i 2016. Sammen med NORLAs informasjonsavdeling og et tysk PR-byrå skal Sunniva ha ansvaret for å presentere prosjektet både i Norge og Tyskland.

Ellen Olerud kommer fra vikariat som prosjektleder i eventavdelingen i Circle K. Hun har vært ansatt på flere ambassader både i Norge og utlandet, og har også erfaring med omfattende språkarbeid for et forfatterskap. Ellen har mastergrad i Tysklandstudier. Hun skal bistå med organisering og koordinering for Frankfurt 2019, samt utføre driftsoppgaver knyttet til søknader og økt aktivitetsnivå i NORLA i gjestelandsperioden, skriver bok365.no.

– Jeg gleder meg til å vise frem bredden i norsk litteratur – alt fra klassikerne til nykommerne, sier Olerud. 

Fra før av består Frankfurt-teamet av: 

PROSJEKTLEDER Halldór Gudmundsson er født i Reykjavik i 1956 og har lang erfaring fra litteratur- og kulturbransjen på Island, blant annet som forlagssjef for Mál og menning. I perioden fra 2008-2011 var han prosjektleder og direktør for «Sagenhaftes Island» – Islands gjestelandsprosjekt ved bokmessen i Frankfurt. Fra 2012 var han direktør for konserthuset Harpa i Reykjavik.

LITTERATURKOORDINATOR: Andrine Pollen, f. 1968, har vært ansatt i NORLA siden 1997. Hun er utdannet litteraturviter med tysk i fagkretsen. Hun har inngående erfaring med internasjonal kulturformidling og promotering av norsk litteratur og forfattere i utlandet. Hun har store kunnskaper om oversettelse og et omfattende nettverk i internasjonal og norsk bokbransje.

KOORDINATOR: Marit Ingvill Sande, f. 1966, er ansatt i Utenriksdepartementet, og var underdirektør i Kulturseksjonen 2013-2016. Hun har vært kulturattaché ved ambassaden i Moskva i perioden 2008-2013, og er utdannet i slaviske språk og kultur fra Paris. For tiden hospiterer hun hos NORLA. Hun er bredt orientert om norsk kunst, design og kultur og har et stort internasjonalt nettverk.
 

  • Les mer på NORLAs nettsider: http://norla.no/nb/nyheter/nyheter-fra-norla/norge-%C3%A6resgjest-ved-bokmessen-i-frankfurt-2019-norla-bygger-opp-prosjektteamet