«Hele Norge leser» inviterer forfattere

Bokåret 2019 skal fremme begeistring for bøker, litteratur og lesing. «Hele Norge leser» er et av de største prosjektene i Bokåret, og har som mål…

hele_norge_leser

Bokåret 2019 skal fremme begeistring for bøker, litteratur og lesing. «Hele Norge leser» er et av de største prosjektene i Bokåret, og har som mål å skape et digitalt nettsamfunn der bøker og lesere møtes.

En nasjonal lesekonkurranse lanseres den 1. oktober 2019. I forkant bygges kampanjen på Facebook og Instagram, men også på nettsiden www.helenorgeleser.no, der selve lesekonkurransen også gjennomføres.

Vi vil gjerne invitere deg som er forfatter til å ta aktivt del i nettsamfunnet som bygges opp. Ved å melde deg på og registrere deg vil du allerede nå kunne lage din egen forfatterprofil på www.helenorgeleser.no. Gjennom den vil du kunne promotere ditt forfatterskap, og blogge om bøker og lesing på en sosial plattform der lesing er hovedfokus. Du lager først en personlig profil, deretter velger du Lesegrupper i menyen og oppretter en gruppe der du kan invitere lesere til å følge deg som forfatter.

Følg oss også gjerne på https://www.facebook.com/helenorgeleser.no/ og https://www.instagram.com/helenorgeleser/ – og bidra til at «Hele Norge leser» når leserne.

Nasjonal lesekonkurranse

Selve lesekonkurransen lanseres den 1. oktober og avsluttes 31. desember 2019. Det landsomfattende startskuddet vil gå i forkant av åpningen av Gjestelandprosjektet under bokmessen i Frankfurt.

Lesekampanjen er åpen for alle som ønsker å etablere lag og være med på konkurransen. Det er mulig å konkurrere på flere nivåer: som bedrifts- eller avdelingslag, lesesirkel, på regionalt og nasjonalt nivå. Det vil genereres ulike resultatlister. Premier vil være bokpakker og forfatterbesøk.

Nettsiden helenorgeleser.no er tilgjengelig året rundt, også utenom konkurranseperioden, og deltagerne vil blant annet kunne registrere egen lesing, lage leselister, gjøre boksøk, kommentere bøker, men også finne stoff om bøker, forfattere og arrangementer knyttet til bøker og lesing.

Prosjektets målgruppe og bakgrunn

«Hele Norge leser» er rettet mot unge voksne lesere i aldersgruppen 25-39 år, men utelukker ikke lesere i alle aldre. En sekundærmålgruppe er familien, siden foreldrenes lesevaner påvirker barnas lesevaner. Våre siste leserundersøkelser viser at mange leser mindre enn tidligere. Særlig markant er dette i aldersgruppen 25-39 år, hvor lesingen er nesten halvert de siste tolv årene. Nå ser vi tegn til det samme også i aldersgruppen 40-59 år.

På den positive siden viser undersøkelsene, som tilsvarende undersøkelser fra andre land, at leserne ønsker å lese mer, men at konkurransen er stor fra sosiale medier og strømmetilbud.

Det er en utfordring vi ønsker å møte – og håper at du som forfatter vil bidra til å gjøre «Hele Norge leser» til en inspirerende møteplass mellom leser og bok.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Lene Søgaard Gloslie

Prosjektleder «Hele Norge leser»

E-post: post@helenorgeleser.no

Tlf. 984 77 368

«Hele Norge leser» er Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen felles prosjekt i Bokåret 2019.