Her er kandidatene til styret og Det litterære Råd

Begrunnelse for valgkomiteens innstilling. Innledning Valgkomiteen har jobbet med sin innstilling til styre og råd med tanke på å finne fram til dyktige forfattere som…

amalie_kasin_lerstang__2

Begrunnelse for valgkomiteens innstilling.

Innledning

Valgkomiteen har jobbet med sin innstilling til styre og råd med tanke på å finne fram til dyktige forfattere som på ulike måter ønsker å gjøre et arbeid for fellesskapet i Forfatterforeningen. Komiteen har forsøkt å få til en balanse når det gjelder kjønn, geografi, alder, kontinuitet og fornyelse. Valgkomiteen er uten tvil svært fornøyde med å kunne presentere innstillingen og begrunnelsen for denne. 

Styret:

 

Amalie Kasin Lerstang innstilles som nestleder for 2 år.

Amalie Kasin Lerstang debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2014 med romanen Europa, som hun også mottok Tarjei Vesaas debutantpris for. Fire år etter utkom hennes første diktsamling, Vårs. I 2019 var hun redaktør for utgivelsen: En eller to eller hundrevis av søstre. Dikt om kvinner og kvinnekamp. Redaktørerfaring har hun også gjennom arbeidet med tidsskriftet Fanfare. Lerstang er oppvokst på Notodden, har gått tekstforfatterlinjen ved Westerdals School of Communication og studert litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Kasin Lerstange er født i 1988, og ble medlem av Forfatterforeningen i 2018 Amalie Kasin Lerstang framstår som et reflektert, uredd og samfunnsengasjert menneske. Etter valgkomiteens syn essensielle egenskaper for en nestleder i Forfatterforeningen. Valgkomiteen er svært glade for at å ha fått ja fra Kasin Lerstang.

 

Ingvild Holvik er innstilt som nytt styremedlem for 1 år. Ingvild Holvik ble valgt inn i styrer ved suppleringsvalg høsten 2019, og skal ifølge foreningens vedtekter innstilles på nytt ved første ordinære valg.  

 

Ingvild Holvik er født i 1976 i Bergen. Hun debutert med romanen Lykkefeltet i 2010, i 2017 kom så Premien for alt, også det en roman. Holvik skriver på nynorsk. Hun ble i 2009 også nominert til Brageprisen for sin oversettelse av Attila Bartis’ roman Stillheten, som hun har oversatt fra ungarsk. Ingvild Holvik har gått på forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø, og arbeider som konsulent i Norsk Forfattersentrum Nord-Norge. Holvik har med det viktig organisasjonserfaring og god oversikt over ulike typer litteraturarrangementer og disses betydning. Erfaringen fra litteraturformidlingsarbeid er et viktig perspektiv inn i styrearbeidet. Holvik er oppvokst på Vestlandet, men bosatt i Tromsø. Valgkomiteen tror, som i høst, at Holvik er et viktig styremedlem i Den norske Forfatterforening. Holvik ble medlem av Forfatterforeningen i 2017

 

Jens M. Johansson er innstilt som nytt styremedlem for 2 år

Johansson debuterte i 2002 med novellesamlingen Bisettelsen har funnet sted. Siden har han skrevet og utgitt en lang rekke romaner. For den siste, Lavterskeltilbud, 2019, ble han nominert til P2-lytternes romanpris. Johansson ble født i Stockholm, vokste opp i Oslo og har jobbet som journalist i en årrekke. I Klassekampen og i Dagens Næringsliv har han blant annet jobbet som gravende journalist og musikkritiker. Han har skrevet filmmanus og i samarbeid med Lars Backe Madsen, en dokumentar om engelsk fotball. Valgkomiteen tror Forfatterforeningen har mye å vinne på å få inn en med Johanssons kunnskaper og journalistiske erfaring i styret. Johansson er født i 1971, og ble medlem av Forfatterforeningen i 2008

 

To medlemmer av dagens styre innstilles på gjenvalg for 2 år, Håvard Syvertsen og Mathias Samuelsen.

Håvard Syvertsen debuterte i 1992 med novellesamlingen Nå ville han ikke tenke på det. Siden har han gitt ut en lang rekke noveller og romaner. Å sykle, en besettelse (2018) er hans foreløpig siste utgivelse. Syvertsen har lang fartstid i Den norske Forfatterforening. Han er født i 1962 og ble medlem av Forfatterforeningen i 1995. Han har tidligere sittet som styremedlem i perioden 2005-2007, og vært desisor fra 2009-2011. Håvard Syvertsen har et sterkt litteraturpolitisk engasjement og deltar ofte i debatter som omhandler betingelsene rundt det å skrive og utgi litteratur. Valgkomiteen mener derfor at gjeninnstillingen av Syvertsen både er riktig og viktig.

 

Mathias Samuelsen debuterte i 2009 med diktsamlingen Utredning om trengsel. Samuelsen er født i 1985 og ble medlem av Forfatterforeningen i 2014.  Han har gått Forfatterstudiet i Bø, og har studert litteraturvitenskap og japansk. I 2013 var han med på å starte miniforlaget Beijing Trondheim. Siden 2015 har han arbeidet som kunstnerisk rådgiver for Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Samuelsen har også arbeidet som gjendikter. Det er ingen tvil om at både tidsskriftarbeidet og arbeidet som kunstnerisk rådgiver for festivalen på Lillehammer er viktig erfaringer i styrearbeidet, og valgkomiteen ønsker å gjeninnstille Samuelsen.

 

Styret vil etter denne innstillingen se slik ut for perioden mars 2020 – mars 2021:

Leder: Heidi Marie Kriznik                 – ikke på valg

Nestleder: Amalie Kasin Lerstang      – ny

Styremedlemmer:

Kari Fredrikke Brænne                       – ikke på valg

Ingvild Holvik                                      – på valg

Jens M. Johansson                             – ny

Mathias Samuelsen                            – gjenvalg

Peter Franziskus Strassegger             – ikke på valg

Håvard Syvertsen                               – gjenvalg

 

Det litterære Råd

Innledning

De par siste årene har mange av medlemmene i Det litterære Råd blitt skiftet ut. Utskiftningene har vært som forventet ettersom mange hadde sittet sine tilmålte år i Rådet, eller ikke ønsket gjenvalg. Valgkomiteen er imidlertid glad for at det har vært mulig å gjeninnstille alle rådsmedlemmer i år, og understreker i sin innstilling behovet for kontinuitet i rådsarbeidet. Alle har takket ja til forespørselen om å fortsette.

 

Det er fire medlemmer av Det litterære Råd som innstilles til gjenvalg for to år, Kristin Berget, Chris Tvedt, Kjersti Kollbotn og Øystein Orten:

 

Bokmål:

Kristin Berget debuterte i 2007 med diktsamlingen loosing louise. Siden da har hun utgitt flere diktsamlinger og en miniatyrroman. Den siste utgivelsen hennes er diktsamlingen og når det blir lyst blir det helt fantastisk fra 2017, som hun ble nominert til Brageprisen for. Diktene hennes er oversatt til svensk, polsk og serbisk. Berget har vært redaktør for Signaler (2010 – 2014), og har vært med å kuratere Harpefoss Poesifestival siden 2012. Hun mottok Tanums kvinnestipend i 2012, og ble tildelt Stig Sæterbakkens minnepris i 2014. Hun har også studert ved Litterär Gestaltning i Gøteborg, er født i 1975, bosatt i Drøbak og ble medlem i Forfatterforeningen i 2010.

 

Chris Tvedt debuterte med kriminalromanen Rimelig tvil i 2005. Han har studert jus og litteraturvitenskap ved Universitet i Bergen og har tidligere arbeidet som advokat. Siden debuten har han imidlertid vært forfatter på heltid og har en rekke utgivelser bak seg. Han er oversatt til dansk, tysk og nederlandsk. I 2010 ble Tvedt tildelt Rivertonprisen for Dødens sirkel. Hans siste utgivelse er Bevisets stilling fra 2018. Chris Tvedt er født i 1954, bosatt i Bergen og ble medlem av Forfatterforeningen i 2008. Det siste året har han vært leder for Det litterære Råd, et verv valgkomiteen oppfatter at han har skjøttet på beste mulige måte.

 

 

Nynorsk:

Kjersti Kollbotn debuterte med romanen Eg er mamma. Eg skal være god i 2009. For den mottok hun Blixprisen. I 2015 mottok hun Tanums kvinnestipend. Hennes siste utgivelse er romanen Jord fra 2017. Kollbotn har sittet mange år i kunstnerutvalget til Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival, og har god oversikt over det litterære landskapet, også i Nord-Norge. Hun er utdannet byplanlegger ved NTNU og har gått på Forfatterstudiet i Tromsø. Hun har også sittet i opptakskomiteen for dette studiet. Kjersti Kollbotn er født i 1959, er oppvokst i Nordfjord, bosatt i Tromsø, og ble medlem av Forfatterforeningen i 2012.

 

Øystein Orten debuterte i 1995 med diktsamlingen Havflammen, og har senere skrevet lyrikk, noveller, romaner og dokumentarlitteratur. Hans siste utgivelse er essaysamlingen Italiensk reise. Den håplause jakta på ei sjel fra 2018. Orten har et langt og variert forfatterskap bak seg. Han er utdannet lektor med hovedfag i historie og underviser ved Ulstein videregående skole. Han er født i 1962, bosatt i Hareid kommune på Sunnmøre og ble medlem i Forfatterforeningen i 2004.

 

Det litterære Råd vil etter denne innstillingen se slik ut for mars 2020 – mars 2021:

 

Bokmål:

Kristin Berget                                     – gjenvalg

Kristian Seljenes Hæggernes             – ikke på valg

Thomas Lundbo                                 – ikke på valg

Cecilie Løveid                                     – ikke på valg

Nils Henrik Smith                               – ikke på valg

Chris Tvedt                                         – gjenvalg

 

Nynorsk:

Kjersti Kollbotn                                  – gjenvalg

Øystein Orten                                    – gjenvalg

Kjersti Rorgemoen                             – ikke på valg