Her er komiteen som skal vurdere DnFs medlemskriterier

Styret har ønsket en gruppe som er representative for medlemsmassen i DnF.  På Forfatterforeningens årsmøte 2018 ble det vedtatt at styret skulle nedsette en slik…

dnf-logo_facebook_profilbilde

Styret har ønsket en gruppe som er representative for medlemsmassen i DnF. 

På Forfatterforeningens årsmøte 2018 ble det vedtatt at styret skulle nedsette en slik komité. 
 
Av mandatet for komiteens arbeid fremgår det bl.a. at styret ber komiteen legge frem flere begrunnede alternativer, med fordeler og ulemper både ved dagens ordning og ved eventuelle endringer. Det er ingen forutsetning at alle er enige i hvert forslag eller hver begrunnelse, men både positive og negative sider ved forslagene må komme frem.

Styret har bedt om skriftlig innspill slik at  eventuelle endringer i medlemskriteriene blir sak på årsmøtet i 2019.

Gruppen har sitt første møte 5. juni og alle som har innspill til deres arbeid kan sende dette til post@forfatterforeningen.no.