Her er rapporten fra DnFs medlemsskapsutvalg

Utvalget skisserer en rekke ulike modeller som styret og DnFs medlemmer må vurdere. Endring av medlemskriterier innebærer vedtektsendringer, og eventuelle vedtektsendringer skal det først tas…

dnf-logo_facebook_profilbilde

Utvalget skisserer en rekke ulike modeller som styret og DnFs medlemmer må vurdere. Endring av medlemskriterier innebærer vedtektsendringer, og eventuelle vedtektsendringer skal det først tas stilling til på årsmøtet i 2019. Men denne rapporten vil danne et viktig grunnlag for diskusjonen om medlemskriteriene på medlemsmøtet 17.november.

På Forfatterforeningens årsmøte 2018 ble det vedtatt at styret skulle nedsette et  utvalg som skulle se på og vurdere Forfatterforeningens medlemskriterier. 

Utvalget har bestått av Karine Nyborg, Sigmund Løvåsen, Inger Elisabeth Hansen, Gunnar Staalesen og Mirjam Kristensen. Nå foreligger rapporten fra utvalget. Rapporten vil i sin helhet bli sendt til DnFs medlemmer, men kan også lastes ned her:   

LES UTVALGETS RAPPORT HER: medlemsinntak_10092018_2_3.pdf   

Utvalget har levert en rapport med flere begrunnede alternativer, fordeler og ulemper, positive og negative sider, ved dagens ordning og ved eventuelle endringer.

I rapporten peker utvalget på en rekke konsekvenser av de ulike modellene som er skissert. 

På DnFs medlemsmøte 17. november tas rapporten opp til diskusjonen, og der kan alle medlemmene si sin mening. Dersom DnFs vedtekter skal endres, så skjer det først på årsmøtet. Medlemsmøtet er et forum for diskusjon, ikke vedtak. 

Rapporten fra utvalget og diskusjonene på medlemsmøtet vil danne grunnlag for styrets videre arbeid med DnFs medlemskriterier.