Historisk dag: Bokloven vedtatt i Stortinget

En historisk dag: I dag vedtok Stortinget bokloven.

«Prop. 82 L – Lov om omsetning av bøker» – bedre kjent som bokloven – ble debattert før Stortinget klokken 15 i dag voterte over loven.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen uttalte at det er en historisk dag.

66 stemte for og 34 imot.