Hødnebø, Vold og Hjorth på programmet

Ved siden av forfattere fra Jamaica, Danmark og andre utland kan du møte de norske forfatterne Karin Moe, Kjersti Bjørkmo, Tone Hødnebø, Thor Sørheim, Torgeir…

oip

Ved siden av forfattere fra Jamaica, Danmark og andre utland kan du møte de norske forfatterne Karin Moe, Kjersti Bjørkmo, Tone Hødnebø, Thor Sørheim, Torgeir Rebolledo Pedersen, Stein Versto, Ylva Ambrosia Wærenskiold, Jan Erik Vold, Erling Kittelsen, Joanna Rzadkowska, Nils Christian Moe-Repstad, Øyvind Berg, Vigdis Hjorth og Rolf Erik Nystrøm.