Warning: mysqli_real_connect(): not found in /customers/2/6/4/czhnsdg2t/webroots/r1168646/wp/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987 Høringsnotat om boklov-forskrift - Den norske Forfatterforening

Høringsnotat om boklov-forskrift

Kulturdepartementet har nå sendt ut på høring «forslag til forskrift om omsetning av bøker (boklovforskriften)». Les forslaget her:

I brevet fra departementet heter det:

«Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om omsetning av bøker. Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte underliggende organer, organisasjoner, medlemmer osv. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Høringsfristen er 1. desember 2023.»

Du kan lese notatet på departementets nettside:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/boklovforskriften-hoering/id2992782/?expand=horingsnotater