Høyesterett: Cappelen Damm og Gyldendal dømt for samarbeid

Høyesterett kom enstemmig frem til at Cappelen Damm og Gyldendal har drevet ulovlig samarbeid og må betale bøter på tilsammen 13,6 millioner kroner. Det melder VG.

Høyesterett er enstemmig kommet frem til at forlagene hadde samarbeidet om hvordan de skulle opptre overfor en felles distributør av bøker i det såkalte massemarkedet.

Ankene til Cappelen Damm og Gyldendal forkastes dermed av Høyesterett. Bøtene opprettholdes, og forlagene må i tillegg betale 375.550 kroner i sakskostnader.

Les saken i sin helhet: https://www.vg.no/rampelys/bok/i/Kyonoy/hoeyesterett-cappelen-damm-og-gyldendal-doemt-for-samarbeid?utm_content=hovedlopet_row4_pos1&utm_source=vgfront