Høyre vil ha moms på bøker

Høyre vil innføre på moms på bøker, skriver bok 365. Det er i sitt alternative statsbudsjett at partiet foreslår bok-moms.

«Innenfor skatteopplegget fjerner vi momsfritaket for bøker. Momsfritak er et lite målrettet virkemiddel,» skriver Høyre i sitt alternative statsbudsjett. Partiet mener at det finnes bedre virkemidler:

«For at alle skal ha tilgang på bøker, mener vi det er bedre å styrke innkjøpsordningene for litteratur og familienes økonomi gjennom skattelette og økt barnetrygd».

Høyre har vært for momsfritak i lang tid, og i 2016 var Høyre blant partiene som gikk i bresjen for momsfritak på e-bøker. Nå melder partiet altså om et skifte, og vil innføre moms på alle formater.